Aktualności

Pandemia a badania wstępne, okresowe i kontrolne

Na mocy obecnie obowiązujących szczególnych uregulowań w związku z pandemią m.in. wydłużona została ważność badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), których ważność upłynęła dnia 7 marca 2020 r. i później. Badania te będą zachowywały ważność maksymalnie do upływu 60 […]

Aktualności

Ważne akty prawne dot. COVID-19

1.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566/D2020000056601.pdf 2.        Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. […]

Aktualności

Weszła w życie „Tarcza antykryzysowa”

31 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”. Są to trzy projekty ustaw: o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); oraz nowelizacja ustawy […]

Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe odroczone

Firmy średniej wielkości będą mogły liczyć na przesunięcie terminu, w którym muszą wdrożyć u siebie Pracownicze Plany Kapitanowe. Takie zmiany przewiduje procedowany pakiet, nazwany przez polski rząd „tarczą antykryzysową”.

Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe – szkolenia

  Na stronie: www.mojeppk.pl/szkolenia można zapoznać się z ofertą szkoleń i konferencji dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarejestrować się na warsztaty lub zamówić indywidualne konsultacje dla siebie i swoich pracowników.       Pracownicze Plany Kapitałowe […]

Strona Główna

DEKLARACJA CIT-8 W WERSJI PAPIEROWEJ !!!

Od 25 października 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych  – CIT, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych  (nie sporządzają PIT-11) oraz osiągają  wyłącznie dochody  zwolnione z podatku […]

Strona Główna

STOP! Umowom śmieciowym

STOP umowom śmieciowym to kampania NSZZ „Solidarność”, której celem jest edukacja młodych ludzi – przyszłych pracowników w zakresie prawa pracy, rodzajów zawieranych umów oraz wynikających z tego konsekwencji. Symbolem kampanii jest Syzyf, który swoją pracę […]

Strona Główna

Elektroniczna Legitymacja Członkowska na Mazowszu

Realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC). To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownicy legitymacji  mogą korzystać z rabatów i […]

Region Mazowsze TV