Aktualności

Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych. Kwestionariusz należy przesyłać do dnia 15 lipca 2021 roku. Wypełnione formularze można przesyłać faksem na numer: 22 314 […]

Aktualności

Gardias i Broniarz przeciwko układom zbiorowym

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias oraz Sławomir Broniarz przewodniczący należącego do OPZZ Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) wspólnie z pracodawcami z Lewiatana wnieśli poprawki ograniczające stosowanie układów zbiorowych pracy […]

Aktualności

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia

W dniu 15 czerwca Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tym samym zakończono proces legislacyjny i ustawa trafi do podpisu przez Prezydenta RP. […]

Aktualności

Jaka będzie płaca minimalna w 2022 roku?

3000 złotych brutto to propozycja rządu minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Z kolei minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych miałaby wynosić 19,60 zł. Takie kwoty proponuje rząd, teraz będą jeszcze przedmiotem dyskusji z partnerami społecznymi. […]

Aktualności

Nowy partner legitymacji związkowej

Członkowie Solidarności otrzymają zniżki do salonu kosmetycznego Clinic Bel-étage. Salon znajduje się na ul. Świętokrzyskiej 31/33A LOK2. Lokal jest otwarty od pn-pt w godz. 9.00 – 21.00. Członkowie mają możliwość z skorzystania usług po ukazaniu […]

Aktualności

Szkolenia online w Regionie Mazowsze

W związku z obecną sytuacją,  Dział Szkoleń NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, zaprasza na WYKŁADY TEMATYCZNE w formie online z wykorzystaniem  platformy ZOOM. Wykłady obejmują  pogrupowane w bloki tematyczne  zagadnienia  z oferty szkoleń proponowanych przez Dział […]

Strona Główna

Tygodnik Solidarność

  Szanowni Państwo Powoli następuję luzowanie ograniczeń w przemieszczaniu się. Nadaj jednak pamiętajmy o zachowaniu rozsądku. W tym trudnym czasie bądźmy odpowiedzialni. „Tygodnik Solidarność” przyłącza się do akcji #zostańwdomu, jednocześnie zachęca do lektury – od […]

Region Mazowsze TV