Aktualności

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

12 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad przewidywał debaty merytoryczne oraz przyjęcie dwóch uchwał – w sprawie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz ws. dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”. […]

Aktualności

Młodzi działają

18 czerwca br. odbyło się spotkanie mazowieckiej Sekcji Regionalnej Problemowej Młodych. W spotkaniu uczestniczył m. in. Grzegorz Iwanicki Sekretarz ZRM, Krzysztof Filip Przewodniczący OZ w NFZ oraz Andrzej Jaszczuk Przewodniczący OZ przy Urzędzie Miasta st. […]

Aktualności

KK w Zakopanem

Obradująca w Zakopanem Komisja Krajowa Solidarności określiła swoje postulaty dot. ustawy budżetowej. W swoim stanowisku żąda 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej (co stanowi kwotę 2278 zł), 12 proc. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej […]