Aktualności

Krajówka w Zakopanem

W dniach 19-20 luty br. w Zakopanem odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zajęli się sprawami wewnątrzzwiązkowymi. Otrzymali m. in. informacje na temat prac statutowych organów Związku, tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w służbie […]

Aktualności

Kondolencje dla Andrzeja Kierzkowskiego

Naszemu koledze Andrzejowi Kierzkowskiemu przewodniczącemu Organizacji Terenowej Nr 1 Ursus NSZZ „Solidarność” serdeczne wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci MAMY składa Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” wraz z Zarządem