Aktualności

Protest „Solidarności” przed MEN

Pod hasłem „Czerwona kartka dla pani minister” około pięciu tysięcy związkowców protestowało 15 września przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Delegacja przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” wręczyła minister Annie Zalewskiej petycję z postulatami […]

Aktualności

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Wiesława Mutrynowskiego – długoletniego pracownika Huty Warszawa Wydziału Remontowego, aktywnego członka NSZZ „Solidarność”, byłego Przewodniczącego Komisji Wydziałowej W-01, członka Komisji Międzyzakładowej, delegata na Zakładowe Zebranie Delegatów, […]