Aktualności

Pandemia a badania wstępne, okresowe i kontrolne

Na mocy obecnie obowiązujących szczególnych uregulowań w związku z pandemią m.in. wydłużona została ważność badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), których ważność upłynęła dnia 7 marca 2020 r. i później. Badania te będą zachowywały ważność maksymalnie do upływu 60 […]

Aktualności

Ważne akty prawne dot. COVID-19

1.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566/D2020000056601.pdf 2.        Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. […]

Aktualności

Weszła w życie „Tarcza antykryzysowa”

31 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”. Są to trzy projekty ustaw: o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); oraz nowelizacja ustawy […]