Aktualności

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

12 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad przewidywał debaty merytoryczne oraz przyjęcie dwóch uchwał – w sprawie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz ws. dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”. […]

Aktualności

Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych. Formularze należy przesyłać do dnia 15 lipca 2018 roku. Wzór ankiety można pobrać poniżej. Wypełnione formularze można […]

Aktualności

Mazowsze ma nowy Zarząd

Honorowym gościem drugiego dnia obrad XXXIII WZD Regionu Mazowsze była posłanka na Sejm Ewa Tomaszewska. W swoim przemówieniu posłanka podziękowała za zaproszenie na WZD. – Jest to dla mnie wielki zaszczyt, ale za razem trudna […]