Aktualności

Krajówka w Zakopanem

W dniach 19-20 luty br. w Zakopanem odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zajęli się sprawami wewnątrzzwiązkowymi. Otrzymali m. in. informacje na temat prac statutowych organów Związku, tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w służbie […]

Aktualności

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  śp. Janiny Czostkiewicz Przewodniczącej Komisji Terenowej Ochoty Emerytów i Rencistów Członka Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Mazowsze Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół składa Przewodniczący […]

Aktualności

Sekcja Młodych – zaproszenie

Koleżanki i Koledzy Zwracamy się z apelem o przekazanie informacji młodym członkom związku w swoich organizacjach o spotkaniu Regionalnej Sekcji Młodych.   Połączmy przyjemne z pożytecznym – zabawę oraz omówienie problemów młodych członków związku – […]

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze

5 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze. Członkowie ZRM w drodze uchwał przyjęli wykonanie budżetu za 2019 r. oraz rozliczenia za ubiegły rok: Regionalnego Funduszu Pomocy dla Członków […]