Aktualności

Wrześniowe posiedzenie ZRM

11 września br. odbyło sie pierwsze powakacyjne posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze. W części informacyjnej Ekspert Regionalny PFR Portal PPK Dawid Korczyński przedstawił prezentację dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu […]