Żółte kartki dla instytucji publicznych

Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że w 2014 r. zaledwie 3,1 proc. wszystkich zamówień publicznych w Polsce uwzględniało klauzule społeczne.

Związek wielokrotnie protestował i domagał się zmiany Prawa zamówień publicznych, m.in. z powodu zatrudniania pracowników na podstawie umów śmieciowych przez firmy realizujące publiczne zlecenia. W 2014 r. reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców podpisały wspólny apel do rządu w sprawie zmian obowiązującego prawa. W październiku tego samego roku Sejm znowelizował ustawę o zamówieniach publicznych. Podstawowym celem wprowadzania klauzul społecznych do ustawy jest odejście od kryterium cenowego jako rozstrzygającego w przetargach oraz konstruowanie ich tak, by realizowały nie tylko bieżące potrzeby podmiotów publicznych, ale również zadania społeczne, np. walkę z wykluczaniem niepełnosprawnych, czy zapewnienie pracownikom stabilnych warunków pracy. Miało to położyć kres umowom śmieciowym i zaniżaniu kosztów pracy przy szacowaniu ceny zamówienia.

– Celem nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych była stabilizacja polskiego rynku pracy oraz likwidacja patologii rynku zamówień publicznych w postaci dominacji kryterium najniższej ceny – wyjaśnia Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK –  Uporządkowaniu rynku mają służyć również klauzule społeczne w zamówieniach.

Dlatego też „Solidarność” od kilku miesięcy wysyła żółte ostrzegawcze karki do instytucji, w których zamawiający wybierają oferty z wynagrodzeniem poniżej minimalnego oraz szczególnie rażące.

Kartkę otrzymała Poczta Polska, która rozpisała przetarg publiczny na „świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymywania w czystości obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A”. Firma uznała cenę za jedyne kryterium wyboru. W zamówieniu złożonym przez Pocztę Polską czytamy, że „za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie”.

Ostrzegawcze żółte kartki do instytucji publicznych  otrzymało już Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Podlaski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Rejonowe w: Legnicy, Bielsku Podlaskim, Nysie, Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Administracja Zasobów Komunalnych Łódź –Górna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Gdańska.

więcej na: www.solidarnosc.org.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz