Kwestionariusz informacyjny

Zgodnie z Uchwałą K K nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku Komisja Zakładowa ma obowiązek dwa razy w roku przekazać Zarządowi Regionu, w którym jest zarejestrowana, wypełniony kwestionariusz informacyjny.

1) do 15 lipca danego roku – zawierające dane wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku,

2) do 15 stycznia roku następnego – zawierające informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Kwestionariusze mogą być przekazywane droga elektroniczną: rejestracja.mazowsze@solidarnosc.org.pl lub fax 22 314 80 27.

Wzór kwiestionariusza można pobrać poniżej.

Załącznik: KWESTIONARIUSZ_INFORMACYJNY.pdf

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz