Z obrad KK

W dniach 27-28 sierpnia br. w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa. Ostatnie posiedzenie w tej kadencji odbyło się w przeddzień 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Członkowie KK omówili sprawy wewnątrzzwiązkowe, a także przyjęli stanowisko m. in. w sprawie polityki płacowej rządu w sferze budżetowej.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się informacjami z prac prezydium KK. Marek Lewandowski, rzecznik KK NSZZ „Solidarność” podsumował kampanię „Sprawdzam polityka”. – Kampania była niewątpliwym sukcesem, odnotowaliśmy aż 2 mln wejść na stronę internetową www.sprawdzampolityka.pl. Dla porównania dodam, że na stronę tygodnika Wprost w trakcie tzw. afery taśmowej weszło 800 tys. internautów – tłumaczył rzecznik obecnym na Sali Akwen członkom KK. 

Szef Związku, Piotr Duda, podziękował za hojne wpłaty dokonane przez struktury Związku na relikwiarze, które mają być wyrazem wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa bł ks. Jerzego. W jednym relikwie bł ks. Jerzego spoczną na Jasnej Górze, w drugim w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku. – Razem na konto wpłynęło 41 tys. 910 zł, za co serdecznie dziękuje – powiedział Duda. 

Następnym punktem obrad było uchwalenie przez członków KK sprawozdania z prac Komisji Krajowej w kadencji 2010-2014 oraz podjęcie stanowiska ws. polityki płacowej rządu wobec pracowników państwowej sfery budżetowej.

Związek wyraził głębokie zaniepokojenie kierunkiem polityki płacowej rządu. Z założeń budżetu państwa na rok 2015 wynika bowiem, że po raz kolejny pracownicy państwowej sfery budżetowej mieliby zostać pozbawieni wzrostu swoich wynagrodzeń. Komisja Krajowa wezwała rząd RP do dokonania weryfikacji tych założeń.

Drugiego dnia obrady odbyły się w historycznej sali BHP. Pierwsze przyjęte tego dnia Stanowisko dotyczyło 34. rocznicy podpisanie porozumień sierpniowych. Podkreślono w nim, że dzięki „solidarności milionów Polaków wydarzenia sprzed 34 lat stały się jedną z najpiękniejszych kart historii Polski”. Sierpniowe postulaty po 34 latach nadal pozostają aktualne. Rządzący prowadzą antyzwiązkową i antypracowniczą politykę i starają się „wymazać fakt, że do zmian doprowadziły strajki milionów pracowników w zakładach pracy, którzy byli członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Mimo tych niesprzyjających nastrojów Związek działa i potwierdza swoja gotowość do obrony ludzi pracy, tak, aby 21 postulatów Sierpnia 1980 nie pozostało tylko historycznym wspomnieniem.

Kolejne stanowisko dotyczyło skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie  prawa do zawierania układów zbiorowych pracy dla członków służby cywilnej. „Solidarność” wniosła o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 239 par.3 pkt 1 k.p. powołując się na ratyfikowane przez Polskę konwencję MOP nr 151 i 98 oraz Europejską Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, oraz Europejską Kartę Społeczną. Konstytucja RP w artykule 59 wyraźnie stanowi, że związki zawodowe i pracodawcy mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz do zawierania uzp i innych porozumień. Wniosek prezentowała dr Anna Reda, ekspert KK.

Komisja Krajowa z oburzeniem przyjęła wypowiedzenie przez pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy w Poczcie Polskiej S.A.i udzieliła pełnego wsparcia Komisji Międzyzakładowej Pracowników Poczty NSZZ „Solidarność”. Decyzja zarządu spółki uderzy w uprawnienia 80 tys. pracowników PP, wynegocjowane zaledwie 4 lata temu. „Solidarność” oczekuje od Ministra Administracji i Cyfryzacji, że doprowadzi do cofnięcia przez zarząd niefortunnej decyzji i doprowadzi do podjęcia dialogu ze związkowcami w Poczcie Polskiej S.A.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz