Pracownicy „Sanepidów” rozpatrują możliwość złożenia pozwu zbiorowego z powodu braku waloryzacji płac

 

Po przeczytaniu artykułów ukazujących się w prasie dotyczących pozwów zbiorowych z powodu braku waloryzacji płac pracowników sfery budżetowej informuję, że:

Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych rozpatruje możliwość złożenia pozwu zbiorowego z powodu braku waloryzacji płac w latach 2009-2014 dla pracowników Inspekcji Sanitarnej.

Nie zgadzamy się na ratowanie złej kondycji finansowej państwa kosztem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dlatego mamy zamiar iść w ślady pracowników służby więziennej, policjantów, urzędników administracji rządowej, strażaków i pograniczników i złożyć pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa z powodu  braku waloryzacji płac.

W 2015 roku, analogicznie jak w latach ubiegłych pozostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych. Będzie to  już kolejny rok, gdy fundusz płac w sferze budżetowej zostanie zamrożony na poziomie z 2009 r. a płace w budżetówce mają być zamrożone do 2017 roku.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wielokrotnie apelowali o wykazanie odrobiny rozsądku w podejmowaniu decyzji istotnych dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa kraju i o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej pracowników. Nie zgadzają się z ograniczeniem deficytu finansów publicznych poprzez ograniczenie budżetu  na funkcjonowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych i wynagrodzenia pracowników, które od kilku lat są zamrożone. Wieloletnie zaniedbania Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod względem finansowym doprowadziły do likwidacji wielu akredytowanych laboratoriów funkcjonujących w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Plany powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii czy Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności doprowadzą do zniszczenia służby sanitarnej, zagrożą zdrowiu publicznemu i spowodują utratę pracy dla pracowników. Czy tak ma wyglądać polityka oszczędzania w naszym kraju? Czy dobro zwierząt jest ważniejsze od zdrowia i życia ludzi i ich dzieci?

Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych stanowczo sprzeciwia się wobec braku od 7 lat wzrostu wynagrodzeń i ich waloryzacji. Nasze płace są żenująco niskie w porównaniu z innymi grupami zawodowymi.

Obecne wynagrodzenia pracowników naruszają godność człowieka pracującego i wykazują brak szacunku decydentów dla wykonywanej przez nas pracy. Inflacja powoduje regularny spadek naszych  wynagrodzeń. Większość pracowników zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych legitymuje się wyższym wykształceniem – studia magisterskie, doktoraty, studia podyplomowe, specjalizacja, tytuły naukowe. Ograniczenie waloryzacji płac powoduje wyraźne pogorszeniem stopy życiowej pracowników i ich rodzin. Jest przyczyną wielu problemów, którym pracownicy nie mogą zaradzić np. poprzez dodatkowe zatrudnienie. Płace stoją w miejscu od 2009roku, natomiast systematycznie rosną ceny towarów, opłaty czynszowe i inne koszty utrzymania.

W budżecie państwa są jednak środki na wzrost wynagrodzeń dla posłów i urzędników administracji państwowej oraz wysokie premie, a brak jest środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników tak ważnej służby jaką jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

O Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej pracownikach słyszymy w mediach wówczas, gdy występują zagrożenia dla zdrowia i życia społeczeństwa.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz