Komisja Krajowa w Gdańsku. „Musimy walczyć z wyrzucaniem związkowców z pracy”

„Solidarność” złoży skargę do Komisji Europejskiej na ostatnią nowelizację Kodeksu pracy – zdecydowała obradująca wczoraj w Gdańsku Komisja Krajowa Związku.
Członkowie KK przyjęli również dwa stanowiska w sprawie szykanowania działaczy związkowych. Sprawa dotyczy Lidla i zgorzeleckiej firmy FAKOS – w obu przedsiębiorstwach z pracy wyrzuceni zostali przewodniczący komisji zakładowych.

– To, niestety, coraz bardziej powszechne zjawisko – powiedział przewodniczący Związku Piotr Duda. – Musimy zdecydowanie z tym walczyć, bo wyrzucanie liderów „S” przez zwalczających związki zawodowe pracodawców wygląda już na otwartą wojnę – dodał.

Członkowie Komisji Krajowej, przyjmując stanowiska w sprawie zwolnionych związkowców, zdecydowali, że Związek udzieli wszelkiej możliwej pomocy, nie wyłączając akcji protestacyjnych wymierzonych w nieuczciwych pracodawców.

Większość decyzji ostatniej w tym roku KK dotyczyła spraw wewnątrzzwiązkowych, w tym m.in. nowego wzoru deklaracji członkowskiej czy interpretacji niektórych zapisów statutu.

Następne posiedzenie KK odbędzie się w końcu stycznia w Szczecinie.

 więcej na: www.solidarnosc.org.pl

Dzisiaj Komisja Krajowa wraz z Regionem Gdańskim spotka się w sali BHP na tradycyjnym opłatku.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz