Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia wszelkiej pomocy prawnej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Nr 205

w związku z zawieszeniem strajku w LOT AMS sp. z o.o.

 

W związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie nakazującym wstrzymanie akcji strajkowej w LOT AMS sp. z o.o. Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze postanawia, że w niniejszej sprawie zostanie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” prowadzącej spór udzielona wszelka niezbędna pomoc prawna.

Należy podkreślić, że orzeczenie Sądu Okręgowego w żadnym przypadku nie rozpatrywało ani nie rozstrzygnęło kwestii legalności prowadzonej akcji strajkowej.

W chwili obecnej prowadzone są analizy nad możliwością uchylenia w/w postanowienia, a czynności do tego prowadzące zostaną podjęte bez zbędnej zwłoki, jeżeli taka będzie wola Komisji Międzyzakładowej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz