Zaszczytny obowiązek

Pełnienie Straży przy grobie Błogosławionego Męczennika Ks. Jerzego Popiełuszkę to wyróżnienie dla każdego członka NSZZ „Solidarność”. Skład Straży jest właśnie kompletowany.

– Zorganizowanie takiej służby to nasza powinność wobec ks. Jerzego, kapelana NSZZ „Solidarność”, kapłana który oddał życie za nasz związek – wyjaśnia Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej. – Nie chodzi tylko o zwykłą obecność przedstawicieli NSZZ „Solidarność” przy grobie. Nasza warta to również świadectwo, jak wyjątkowym człowiekiem był ks. Jerzy i jak jego postać jest ważna dla naszego związku.

Ks. Jerzy Popiełuszko został 19 października 1984 r. bestialsko zamordowany przez oprawców z SB. Od dnia pogrzebu jego grobu w Warszawie strzeże straż porządkowa. Trwa przez cały czas, bez względu na porę roku i dnia. Krajowy Zjazd Delegatów podczas obrad we Wrocławiu zdecydował o większym zaangażowaniu się naszego związku w organizację Straży. Powołano Krajowego Koordynatora Straży przy grobie Błogosławionego Męczennika ks. Jerzego Popiełuszki, którym został Aleksander Piwoński z Warszawie. Jego zadaniem będzie przygotowanie rocznego harmonogramu służby i nadzór na wartami.

Właśnie teraz, w porozumieniu z regionami i branżami, kompletowany jest skład wart. Do Sekretariatu Prezydium Komisji Krajowej napływają już zgłoszenia związkowców z regionów i branż zainteresowanych pełnieniem Straży. Lista nie jest jednak zamknięta. – Czekamy na kolejne zgłoszenia. Powinny zawierać imię i nazwisko kandydata, jego nr tel. i adres mailowy – mówi Ewa Zydorek.

Firmowane przez regiony i struktury branżowe związku zgłoszenia należy przesłać na adres sekprez@solidarnosc.org.pl lub faksem pod nr 58 308 42 19. Termin zgłaszania kandydatur upływa z końcem marca.

Dział Informacji KK

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz