Lekcja Historii

17 września o godz. 12.00., w rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę, nauczyciele i uczniowie szkół warszawskich spotkali się na Lekcji Historii pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Jej organizatorem po raz 15 była Warszawska „Solidarność” Oświatowa. W spotkaniu modlitewnym w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie udział wzięli uczniowie z 90 warszawskich szkół z pocztami sztandarowymi.

Lekcję poprowadziła Halina Kurpińska, która przypomniała znaczenie daty 17 września 1939 r. dla historii naszego kraju. Przed 71 laty Armia Czerwona zaatakowała wojska polskie na całej długości wschodniej granicy RP realizując w ten sposób zapisy tzw. paktu Ribbentrop – Mołotow, będącego de facto czwartym rozbiorem Polski. Według paktu strefy interesów Niemiec i ZSRR na terytorium Polski miały iść wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Główną metodą sowieckiego rządzenia stały się terror i masowe deportacje.
– Nasze spotkanie w rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę ma na celu wspólną modlitwę za wszystkie ofiary zbrodniczego systemu, za polskich oficerów, za tysiące jeńców wojennych wymordowanych w bestialski sposób – powiedziała Halina Kurpińska.
Andrzej Kropiwnicki, Przewodniczący ZRM dodał: – 17 września 1939 r. dokonał się czwarty rozbiór Rzeczypospolitej. Wróg dążył do tego, aby Nasza Ojczyzna, Nasz Naród przestały istnieć. Życie straciło miliony naszych rodaków. Po 1945 r. przez dłuższy czas nie mogliśmy nawet o tym mówić. Dopiero 30 lat temu „Solidarność” w jednym z postulatów zawarła żądanie odkłamywania historii. Składamy dziś podziękowanie tym wszystkim, którzy w minionych dziesięcioleciach nie zważając na zakazy, szykany i kary, wbrew narzuconym ustaleniom – pielęgnowali pamięć i domagali się prawdy o losach najbliższych, zapełniali białe plamy w kartach naszej historii. Tylko prawdziwa historia daje ludziom poczucie tożsamości narodowej – z której mamy prawo być dumni!
Modlitwę w intencji ofiar zbrodni katyńskiej poprowadził ks. Komandor Leon Szot.
Zebrani uczcili pamięć Kapelana Rodzin Katyńskich ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego, który przez wiele lat modlił się z młodzieżą za Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Na spotkaniach z młodzieżą wielokrotnie mówił o Golgocie Wschodu, uczył Nas: „jak ważne jest mówienie o Katyniu, o prawdzie, pamięci, prawie i o najtrudniejszym: o przebaczeniu i pojednaniu”. Andrzej Kropiwnicki wspomniał również o wieloletnim honorowym patronie lekcji historii Panu Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim Prezydencie RP na uchodźstwie, który zginął w drodze do Katynia w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia br.
Na zakończenie uroczystości zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Załącznik: IMG_4809.jpg

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz