Sprawozdania finansowe

Głównym tematem ostatniego przed wakacjami posiedzenia Zarządu Regionu były roczne sprawozdania finansowe regionalnych spółek: Polsko-Amerykańskiego Centrum Szkolenia Budowlanych Sp.  z o.o. oraz Hotsol sp. z o.o. Ponadto zebrani zajęli się sprawami wewnątrzzwiązkowymi oraz zatwierdzili skład Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022.

Janusz Grudniewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiego Centrum Szkolenia Budowlanych Sp.  z o.o zaprezentował sprawozdanie z działalności Spółki  za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Powiedział, że celem działalności Centrum jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i osób bezrobotnych poprzez prowadzenie szkoleń w zakresie prac budowlanych.

ZRM zatwierdził sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu Spółki. Udzielił absolutorium prezesowi zarządu Piotrowi Sosnowskiemu oraz Radzie Nadzorczej Centrum.

W związku z kończącą się w tym roku kadencją Rady Nadzorczej zostały przeprowadzone wybory nowej Rady, która ukonstytuowała się w następującym składzie: Janusz Grudniewski, Andrzej Jaszczuk, Andrzej Piegutkowski , Andrzej Rochalski, Ewa-Badowska Wojciechowska.

Waldemar Dubiński, przewodniczący Rady Nadzorczej Hotsol sp. z o.o. przedstawił sprawozdanie z działalności Hotsol sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  Powiedział, że działania Spółki w omawianym okresie polegały na sprawowaniu nadzoru nad nieruchomościami Regionu Mazowsze, prowadzenia wynajmu lokali użytkowych, poprawie stanu technicznego powierzonych nieruchomości i ich remontu. Ponadto Spółka reprezentowała właściciela wobec wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji i urzędów.

Zaznaczył, że największą ubiegłoroczną inwestycją było wykonanie remontu zabytkowej kamienicy, w której mieści się siedziba Rady Oddziału Łomża.

Związkowcy zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu Spółki. Udzielili absolutorium prezesowi zarządu Beacie Pisarskiej-Hernes oraz Radzie Nadzorczej Spółki.

Wśród decyzji podjętych w sprawach wewnątrzzwiązkowych należy wymienić powołanie Zarządu Komisarycznego w Organizacji Zakładowej nr 3062 AUCHAN Polska Sp. z o.o. w związku z uporczywym nieprzestrzeganiem prawa związkowego przez władze w/w Organizacji.  Do Zarządu weszli: Barbara Kędra, Ewa Badowska-Wojciechowska, Bartłomiej Mickiewicz.

W związku ze zbliżającym się okresem wyborczym na kadencję 2018-2022 ZRM powołał Regionalną Komisję Wyborczą. W jej skład weszli: Waldemar Dubiński, Zdzisław Denysiuk, Barbara Kędra, Andrzej Kierzkowski, Anna Małkowska, Tadeusz Mrożkiewicz, Elżbieta Orkan-Łęcka, Andrzej Piegutkowski, Grzegorz Padzik, Maria Rubikowska, Witold Stępniewski, Grażyna Świerczyńska, Maria Wilkoszewska, Przemysław Stępniewski, Ryszard Zieliński, Andrzej Rochalski, Dariusz Paczuski.

Następne posiedzenie ZRM odbędzie się w pierwszej połowie września br. 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz