Antykryzysowa podpisana

W dniu 30 lipca 2009 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał dzisiaj ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu.

Komentarz Janusza Śniadka, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Pakiet antykryzysowy powinien być szybciej uchwalony i lepiej chronić rynek pracy. Po trudnych rozmowach między związkami zawodowymi i pracodawcami zabrakło woli kompromisu przede wszystkim ze strony rządu.

Nasze największe wątpliwości budziły przede wszystkim:

umożliwienie pracodawcom stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego bez względu na ich sytuację finansową;
kryteria, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo, aby skorzystać z pomocy w utrzymaniu miejsc pracy.
Pakiet w przyjętym przez Parlament kształcie, przy braku finansowego zaangażowania budżetu prawdopodobnie niewiele pomoże, ale mamy nadzieję, że również nie zaszkodzi.

Wejście w życie pakietu będzie wymagało od związków zawodowych aktywności na szczeblu zakładowym. Na przykład wprowadzenie w zakładzie pracy elastycznego czasu pracy wymaga zgody organizacji zakładowej. Będziemy się przyglądali funkcjonowaniu ustawy. W tej chwili istotne są rozporządzenia, które będzie wydawało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. One przesądzą o praktycznym stosowaniu ustawy.

Janusz Śniadek

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz