Ocena rządu Donalda Tuska

Utrzymuje się zła passa gabinetu Donalda Tuska. Jego społeczny odbiór systematycznie się pogarsza. Już blisko połowa badanych (47%, o 3 punkty więcej niż w czerwcu) negatywnie ocenia rezultaty jego pracy. Tak samo jak miesiąc temu pozytywnie o działalności rządu wypowiada się 39% ankietowanych.
W lipcu największa niekorzystna dla rządu zmiana zaszła w ocenach jego polityki gospodarczej. Bez wątpienia na pogorszenie opinii o działaniach rządu w sferze gospodarki wpłynęły doniesienia o pogłębiającym się deficycie budżetowym oraz zapowiedzi możliwego wzrostu obciążeń podatkowych. Informacje te mogły podważyć wiarygodność polityki rządu w większym stopniu niż faktyczne doświadczanie przez gospodarstwa domowe skutków kryzysu gospodarczego.
W ciągu ostatniego miesiąca najbardziej pogorszyły się opinie o polityce gospodarczej rządu. Większość badanych (57%, od czerwca wzrost o 5 punktów) ocenia ją jako nieskuteczną, nierokującą poprawy stanu gospodarki kraju. Z nadzieją oczekuje efektów polityki gospodarczej rządu niespełna co trzeci ankietowany (31%, o 3 punkty mniej niż miesiąc temu).
Sceptycyzm co do efektywności działań obecnego gabinetu w sferze gospodarki przeważa niemal we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Zaufanie do polityki gospodarczej rządu utrzymuje się wśród osób z wyższym wykształceniem (50%) oraz badanych o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (52%). Częściej dobrze niż źle politykę rządu w tym zakresie oceniają właściciele firm (48% wobec 40%).
W elektoratach partyjnych jedynie zwolennicy PO z optymizmem oczekują efektów polityki rządu Donalda Tuska w dziedzinie gospodarki. Co najmniej połowa sympatyków pozostałych ugrupowań wątpi w skuteczność działań rządu w tej sferze. Szczególnie krytyczni są zwolennicy PiS.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz