Koszyk zdrowotny

Maria Ochman, przewodnicząca Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” uważa, że podpisanie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uruchomi szereg dalszych decyzji, które mogą być niekorzystne dla systemu opieki zdrowotnej a zwłaszcza dla osób korzystających z tego systemu.
17 lipca br. prezydent spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych. Ocenili oni wówczas, że ustawa może przyczynić się do wprowadzania częściowej odpłatności za niektóre świadczenia zdrowotne.
20 lipca br. Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która przewiduje, że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych.
– Nie prosiliśmy prezydenta o weto, chcieliśmy jedynie wyrazić nasze wątpliwości. Prezydent podzielił nasze obawy, ale jednak ustawę podpisał. Obecnie nie pozostaje nam nic innego jak przyjąć do wiadomości i monitorować sytuacje jaka będzie po podpisaniu tej ustawy i zdarzenia, które będą następowały – powiedziała Maria Ochman
Zdaniem Komisji Krajowej ustawa dezinformuje i stwarza pole do nadużyć. Niepokojące jest szczególnie oddanie w ręce ministra zdrowia większości decyzji dotyczących określenia w rozporządzeniach tzw. Koszyka świadczeń gwarantowanych pacjentom w ramach ubezpieczenie zdrowotnego czy skreślenie przepisów dających szczególną ochronę kobietom w ciąży, dzieciom, osobom starszymi niepełnosprawnym.
Do końca sierpnia br. Ministerstwo Zdrowia musi przygotować 13 rozporządzeń wykonawczych. Każde z nich będzie zawierało listę metod leczenia, jakie państwo zapewnia swoim obywatelom w poszczególnych dziedzinach jak pediatria czy kardiologia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz