Oczekujemy rozwiązań antykryzysowych!

W dniach 24-25 marca odbyło się w Gdańsku posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "S". Zebrani omówili tzw. pakiet antykryzysowy, który został przyjęty przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Oczekujemy rozwiązań antykryzysowych!
W dniach 24-25 marca odbyło się w Gdańsku posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "S". Zebrani omówili tzw. pakiet antykryzysowy, który został przyjęty przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związki zawodowe. W jego skład wchodzą rozwiązanie z zakresu prawa pracy, polityki gospodarczej i pomocy społecznej. Szczególnie istotne dla pracowników jest tzw. subsydiowanie zatrudnienie, które pomoże utrzymać miejsca pracy.
KK NSZZ "S" przyjęła stanowisko, w którym wzywa rząd do szybkiego podjęcia negocjacji pakietu antykryzysowego. Od początku roku pracę straciło 250 tys. pracowników. Związkowcy oczekują, że rozwiązania antykryzysowe w postaci specjalnej ustawy antykryzysowej zawierającej m.in. tzw. subsydiowanie zatrudnienia wejdą w życie do końca kwietnia tego roku.
Za szczególnie ważne Komisja Krajowa uznaje wdrożenie tzw. subsydiowanego zatrudnienia (inaczej bezrobocie techniczne) i przeznaczenie na ten cel odpowiednich środków budżetowych. Chodzi o dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych w przypadku przedsiębiorstw, które z powodu kryzysu zmuszone są zatrzymać produkcję lub ją ograniczyć. Takie rozwiązanie pomogłyby zapewnić funkcjonowanie zagrożonych firm i bezpieczeństwo zatrudnienia pracownikom. Komisja Krajowa uznała również, że Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego powinny systematycznie monitorować sytuację na lokalnych rynkach pracy i na bieżąco podejmować odpowiednie działania.
W specjalnym stanowisku NSZZ "Solidarność" zwrócił się również do rządu o udzielenie pomocy publicznej sektorowi kolejowemu. Związkowcy domagają się wsparcia dla PKP Polskich Linii Kolejowych, co pozwoli wykorzystać środki unijne na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Dofinansowania wymagają również inwestycje związane z naprawą taboru kolejowego PKP CARGO. Z powodu wstrzymania prac remontowych przez PKP Cargo zagrożonych likwidacją jest 18 tys. miejsc pracy w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego.
Komisja Krajowa zdecydowała również, że XXIII Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 15-16 października w Białymstoku.
 

Załącznik: Stanowiska.doc

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz