Pakiet antykryzysowy uzgodniony

NSZZ "Solidarność", pozostałe związki zawodowe oraz pracodawcy przedstawią Rządowi RP wspólny pakiet działań antykryzysowych.
Zawiera on rozwiązania na czas kryzysu w obszarze wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, polityki gospodarczej oraz w obszarze stosunków pracy. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie strony rządowej do negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej nad wprowadzeniem w życie tego pakietu rozwiązań. Dzisiaj w Warszawie odbyło się spotkanie w tej sprawie.

 NSZZ "Solidarność", pozostałe związki zawodowe oraz pracodawcy przedstawią Rządowi RP wspólny pakiet działań antykryzysowych.
Zawiera on rozwiązania na czas kryzysu w obszarze wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, polityki gospodarczej oraz w obszarze stosunków pracy. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie strony rządowej do negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej nad wprowadzeniem w życie tego pakietu rozwiązań. Dzisiaj w Warszawie odbyło się spotkanie w tej sprawie.
– Partnerzy społeczni uzgodnili listę tematów, którą wspólnie wystosują do rządu z apelem o podjęcie negocjacji w celu pilnego wypracowania rozwiązań antykryzysowych. Pakiet stanowi spójną całość, która powinna znaleźć się w specjalnej ustawie obowiązującej na czas kryzysu. Przedmiotem dalszych negocjacji będą zarówno źródła finansowania, jak i merytoryczny kształt poszczególnych rozwiązań. Teraz najważniejszy ruch jest po stronie rządu, który musi znaleźć sposób na jak najszybsze wprowadzenie w życie wypracowanego w autonomicznym dialogu antykryzysowego pakietu działań – powiedział Janusz Śniadek, Przewodniczący NSZZ   "Solidarność".
Zdaniem NSZZ "Solidarność" zaproponowany pakiet działań powinien znaleźć się w jednej "ustawie kryzysowej" na czas określony, po to aby uniknąć nadużywania trudnej sytuacji kryzysu dla wprowadzenia na stałe regulacji nie do zaakceptowania lub niekoniecznych w normalnej sytuacji. Powinna być ona skierowana zarówno do przedsiębiorstw, jak i pracowników.
NSZZ "Solidarność" proponuje m.in. uruchomienie dodatkowych źródeł finansowania wynagrodzeń za czas przestojów, zmniejszenie stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających, wprowadzenie niezbędnych ułatwień umożliwiających szybsze wykorzystanie funduszy unijnych, stabilizację zatrudnienia poprzez ograniczenie zawierania umów na czas określony, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy socjalnej realizowanej w formie bonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi w tym tzw. bonów towarowych czy wypracowanie w minimalnym wynagrodzeniu mechanizmów osiągnięcia poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Pakiet działań ustalony wspólnie przez związki zawodowe oraz pracodawców dostępny jest w pliku do pobrania.

Dział Informacji KK

Załącznik: pakiet.pdf

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz