OFERTA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ

  styczeń, luty, marzec 2009 r.

OFERTA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ
styczeń, luty, marzec 2009 r.
 
Temat szkolenia
 
 
styczeń
 
luty
 
marzec
„Szkolenie podstawowe dla działaczy komisji zakładowych” (organizowanie pracowników) 
Celem szkolenia jest: – poznanie warunków skutecznego funkcjonowania związku w zmieniającym się otoczeniu, – nabycie praktycznych umiejętności pracy z pracownikami w celu pozyskiwania ich do związku.
08.01.2009
10.02.2009
 
„Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej”.
 Program szkolenia obejmuje zagadnienia w zakresie:
­          zasady korzystania z uprawnień,
­          reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej,
­          podział uprawnień i ich analiza.
22.01.2009
 
 
Kodeks pracy: wybrane elementy
„Nawiązanie,  zmiana, rozwiązanie stosunku pracy”
Na szkoleniu dowiesz się w szczególności: na jakich warunkach może być zatrudniony pracownik, kiedy i w jaki sposób może być rozwiązany stosunek pracy, na czym polega współpraca pracodawcy z organizacją związkową w zakresie rozwiązywania stosunków pracy,
 
 
12.02.2009
 
„Szkolenie dla skarbników zakładowej organizacji związkowej ”
Po tym szkoleniu skarbnik będzie znał zasady:
– pobierania składki członkowskiej, wypłacania zasiłków statutowych, – sporządzania planu budżetowego
 – prowadzenia dokumentacji finansowej
 – sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych.
 
13.01.2009
15.01.2009
 
03.02.2009
05.02.2009 25.02.2009
03.03.2009
05.03.2009
12.03.2009
17.03.2009
19.03.2009
23.03.2009
25.03.2009
30.03.2009
„Warsztaty dla skarbników. Szkolenie dla skarbników cz. II”
Celem warsztatów jest trening umiejętności sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu i rachunku wyników.
Warunkiem udziału w warsztatach jest ukończenie części pierwszej szkolenia.
 W celu efektywnego przeprowadzenia warsztatów sugerujemy zabranie ze sobą dokumentacji księgowej swojej organizacji związkowej oraz deklaracji podatkowych CIT 8 i CIT -8/0.
14.01.2009
16.01.2009
04.02.2009
06.02.2009
26.02.2009
04.03.2009
06.03.2009
13.03.2009
18.03.2009
20.03.2009
24.03.2009
26.03.2009
31.03.2009
„Wstęp do negocjacji. Negocjacje cz. I „
 Po tym szkoleniu uczestnik będzie: rozróżniał rodzaje negocjacji ; potrafił określić czym różnią się negocjacje pozycyjne od negocjacji opartych o interesy; rozróżniał główne style negocjacyjne; wiedział czym charakteryzuje się styl kooperacyjny, rywalizacyjny i rzeczowy; będzie znał 4 podstawowe zasady negocjacji integratywnych.
20.01.2009
17. 02.2009
10.03.2009
„Wstęp do negocjacji. Negocjacje cz. II
 Po tym szkoleniu uczestnik powinien:
wiedzieć jaką rolę w negocjacjach odgrywają interesy stron ,
umieć formułować cele negocjacyjne, oferty, stanowiska negocjacyjne, budować strategię negocjacji, poszukiwać różnych wariantów rozwiązań problemu oraz obiektywnych kryteriów, wiedzieć co to jest BATNA; znać główne taktyki i techniki negocjacyjne; być teoretycznie przygotowanym do negocjacji.
21.01.2009
18.02.2009
11.03.2009.
 „Zasady działania komisji rewizyjnej”
 Na szkoleniu dowiesz się:
– jak prawidłowo przeprowadzać kontrolę
 – co może być przedmiotem kontroli
– jakie są sporządzane dokumenty pokontrolne.
27.01.2009
 
 
„Stres w miejscu pracy- metody zwalczania tego zjawiska”
Szkolenie przygotuje Cię do radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wysoki poziom stresu. Poznasz mechanizmy jego powstania, przebieg i specyfikę reakcji organizmu na stresory. Przedstawione zostaną tyle i metody radzenia sobie ze stresem. Przybliżymy dyrektywy EU, przepisy KP wspomagające zwalczanie tego zjawiska w miejscu pracy.
 
11.02.2009
 
„Organizacja pracy Komisji Zakładowej” 
       Uwaga! szkolenie to jest przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych nowo powstałych organizacji związkowych.
Tematyka szkolenia obejmuje trzy bloki tematyczne dotyczące:
Prawa wewnątrzzwiązkowego
Finansów zakładowej organizacji związkowej
           Organizacji pracy Komisji Zakładowej
 
24.02.2009
 
„Mobbing – jak Związek może sobie poradzić z tym zjawiskiem”
 Program szkolenia obejmuje zagadnienia w zakresie:
 – mobbing – definicja pojęcia
– przyczyny szykanowania w miejscu pracy
 – co utrudnia walkę z mobbingiem
– koszty mobbingu; czy prawo stoi po stronie ofiary
– kiedy firma jest bezpieczna od mobbingu
– elementy polityki antymobbingowej,
– rola Związku w przeciwdziałaniu przemocy w Firmie
29. 01. 2009
23.02.2009
 
„Pierwsza Pomoc Psychologiczna dla ofiar mobbingu. Mobbing…cz.II „
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakres
ie udzielania pierwszej pomocy ofiarom mobbingu. Przybliżone są takie pojęcia jak: asertywność, motywacja, hierarchia potrzeb, sposoby radzenia sobie ze stresem.
30.01 2009
 
16.03.2009
„Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
 Program szkolenia obejmuje min. takie zagadnienia jak: Rodzaje obowiązków socjalnych pracodawców, Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zasady prawidłowego dysponowania środkami Funduszu
23.01.2009
 
 
„Czas pracy” 
Szkolenie dla pracowników Działówmerytorycznych  Regionu Mazowsze – prowadzenie Inspektor OIP
 
19.02 2009
 
„Szkolenie dla SIP”
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w szczególności z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy – prowadzenie Inspektor OIP
 
 
 
20.02.2009
 
 
 
Zgłoszenia udziału w szkoleniach prosimy kierować do Działu Planowania i Szkoleń RM
telefonicznie:
Kol. Maria Piskorska i Grażyna Szarlak – tel. (22) 632 14 92
oraz Kol. Beata Bondara – tel. (22) 862 70 08
drogą elektroniczną na adres szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl
 
 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz