Stanowiska Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność?

Przyjęte na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2008 roku 

Stanowisko KK

nr 7/08

ws. sytuacji w mediach publicznych

  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża swoją dezaprobatę zarówno wobec projektu ustawy pogłębiającej bezpośrednie uzależnienie mediów publicznych od decyzji polityków, jak i wobec atmosfery, która temu towarzyszy.

Epatowanie społeczeństwa informacjami o bliskiej likwidacji abonamentu RTV powoduje spadek wpływów i groźbę zwolnień setek pracowników publicznego radia i telewizji. Dotyczy to szczególnie rozgłośni regionalnych, gdzie wpływy z abonamentu stanowią 80-90% przychodów. Takie działania prowadzone świadomie przez osoby sprawujące władzę są szkodliwe i niedopuszczalne.

W mediach publicznych już teraz w stopniu dalece niewystarczającym podejmowane są tematy społeczne. Planowane zmiany mogą  doprowadzić nie tylko do dalszej komercjalizacji mediów publicznych, ale także do ich istotnego osłabienia wobec stacji prywatnych ze szkodą dla realizacji ustawowej misji, którą media publiczne powinny realizować, w tym promocję partnerstwa i dialogu społecznego.

  

Stanowisko KK

nr 8/08

ws.  20 rocznicy strajków w kwietniu i maju 1988

 Za kilka dni mija dwadzieścia lat od strajków podjętych przez robotników i studentów w kwietniu i maju 1988 roku w walce o godność i „Solidarność”. Protesty te – największe od 1981 roku – były ostatecznym potwierdzeniem klęski polityki stanu wojennego i zniewolenia prowadzoną przez ekipę Wojciecha Jaruzelskiego. Choć jeszcze wówczas skończyły się bez porozumienia, to dowiodły, że „Solidarność” jest ciągle obecna w zakładach pracy i uczelniach, że opór wobec systemu trwa i narasta.

Dziś, dwadzieścia lat po tamtych strajkach, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” składa hołd wszystkim, którzy wówczas raz jeszcze podjęli tę walkę ryzykując represje i więzienie. Zapisali oni kolejne chlubne karty na naszej trudnej drodze do niepodległości, solidarności i godności ludzi pracy.

  

Stanowisko KK

nr 9/08

ws. prac nad nowelizacją Kodeksu pracy

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się kontynuacji prac i zapowiedziom przesłania do konsultacji, w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych, projektów ustaw nowelizujących Kodeks pracy, które nie uzyskały akceptacji partnerów społecznych na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jest to sprzeczne z deklaracją Wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka, Przewodniczącego TK ds. SG.

Realizacja tych zapowiedzi stawia pod znakiem zapytania realizację uchwały nr 31 TK ds. S-G z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie podjęcia prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych. Takie postępowanie oznaczać będzie jednostronne zerwanie rozmów przez stronę rządową.

  

Stanowisko KK

nr 10/08

ws. poparcia Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” KHS „Krosno” S.A.
w obronie miejsc pracy

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Krośnieńskiej Huty Szkła „Krosno” S.A.  w walce o obronę miejsc pracy w przedsiębiorstwie.

W związku z zamiarem zwolnienia 1200  pracowników tego zakładu pracy, Komisja Krajowa wzywa Zarząd Huty do zmiany niekorzystnej dla pracowników decyzji i podjęcie skutecznych negocjacji.

 

Stanowisko KK

nr 11/08
ws. protestu pocztowców

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w pełni solidaryzuje się z działaniami struktur Związku i pracowników Poczty Polskiej protestującymi w obronie godności pracy.

Komisja Krajowa wzywa Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej do jak najszybszego uwzględnienia postulatu załogi z  poświęceniem wykonującej codzienną misję służebną wobec społeczeństwa.

Opieszałość w działaniach pracodawcy w rozwiązaniu sporu prowokuje pracowników do podjęcia strajku powszechnego.  Może to być elementem marketingu politycznego, mającego przekonać obywateli do zaakceptowania niszczenia największego, do niedawna sprawnie działającego, polskiego przedsiębiorstwa.

Szybkie przeprowadzenie przez Sejm RP, bez żadnej konsultacji społecznej, ustawy wprowadzającej możliwość upadłości Poczty Polskiej, łączy się dzisiaj z wprowadzeniem
do prac w komisjach sejmowych następnego projektu ustawy dotyczącego komercjalizacji poczty.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" oczekuje od Rządu właściwego nadzoru nad procesami zachodzącymi w tej strategicznej dla interesu narodowego firmie i domaga się włączenia – zwłaszcza ministra infrastruktury w negocjacje zmierzające do zakończenie sporu.

 

Stanowisko KK

nr 12/08

ws.  sytuacji w Spółkach Dystrybucyjnych w Energetyce

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla postulatów „Solidarności”  Koncernu Energetycznego ENERGA i solidaryzuje się z pracownikami walczącymi o swoje miejsca pracy.

Komisja Krajowa wzywa Zarząd do podjęcia skutecznych negocjacji i realizacji dotychczas zawartych porozumień.

Komisja Krajowa w pełni popiera działania Komitetu Strajkowego Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz