Identyfikacja potrzeb szkoleniowych – PILNE!!!

 

Przewodniczący Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze zwraca się z prośbą o przekazanie do Regionu informacji na temat potrzeb szkoleniowych członków Związku  w zakresie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji związkowych a także kompetencji związanych z rozwojem zawodowym.

 

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych – PILNE!!!

 

Przewodniczący Organizacji Związkowych

NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze zwraca się z prośbą o przekazanie do Regionu informacji na temat potrzeb szkoleniowych członków Związku  w zakresie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji związkowych a także kompetencji związanych z rozwojem zawodowym.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej Ankiety na podstawie  rozmów z członkami Związku i analizy własnej dokonanej w gronie Komisji Zakładowej.

Sprawę prosimy potraktować jako pilną, bowiem informacje zwrotne posłużą do opracowania przez NSZZ „Solidarność” projektów szkoleniowych finansowanych ze środków unijnych, których realizacja mogłaby rozpocząć się jeszcze w 2008 roku.

Szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego byłyby dla uczestników nieodpłatne z wyjątkiem kursów językowych za udział, w których uczestnik wnosiłby opłatę w wysokości 10-20% wartości kursu (200-450 zł).

Wszystkie szkolenia rozwijające kompetencje potrzebne w pracy związkowej mogłyby być kilkudniowe i organizowane w formie stacjonarnej (wyjazdowe).

Ze względu na możliwość pozyskiwania środków unijnych w długotrwałym okresie tj. do 2013 roku prosimy o wyznaczenie z Waszej Organizacji osoby do kontaktów w sprawach szkoleń.

Wypełnioną Ankietę w terminie do 28.04.2008 roku prosimy przesłać do Pani Teresy Krasowskiej odpowiedzialnej w Regionie Mazowsze za wdrażanie programów unijnych.


Ze związkowym pozdrowieniem

Andrzej Kropiwnicki

Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

Załącznik: Ankieta.doc

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz