Pikieta Pracowników Instytucji Artystycznych

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Instytucji Artystycznych NSZZ „Solidarność” działając w oparciu o uchwałę nr 3 z dnia 31 marca 2008 r. Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu KK NSZZ „Solidarność”, którego jest członkiem, uprzejmie informuje, że w dniu 12 maja 2008 r.  odbędzie się w Warszawie akcja protestacyjna w formie pikiety przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pikieta Pracowników Instytucji Artystycznych

 

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Instytucji Artystycznych NSZZ „Solidarność” działając w oparciu o uchwałę nr 3 z dnia 31 marca 2008 r. Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu KK NSZZ „Solidarność”, którego jest członkiem, uprzejmie informuje, że w dniu 12 maja 2008 r.  odbędzie się w Warszawie akcja protestacyjna w formie pikiety przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powodem akcji protestacyjnej jest ignorowanie przez obecne Kierownictwo Ministerstwa partnera społecznego jakim jest NSZZ „Solidarność. Nasza Sekcja domaga się realizacji następnych postulatów, które przedkładamy w Ministerstwie od wielu lat i przedłożyliśmy je również obecnemu Ministrowi:

  1. Domagamy się wyasygnowania środków finansowych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację podwyżek wynagrodzeń pracowników we wszystkich instytucjach artystycznych w roku 2008, zgodnie z deklaracją Pana Ministra Zdrojewskiego złożoną w dniu 12 grudnia 2007 r. podczas spotkania z przedstawicielami Rady Sekretariatu.
  2. Domagamy się wprowadzenia, począwszy od 2009 r., stałego zapisu w Ustawie Budżetowej zapewniającego podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wszystkich instytucji artystycznych analogicznie do sfery budżetowej.
  3. Domagamy się zachowania dotychczasowych uprawnień emerytalnych dla artystów.
  4. Domagamy się uregulowania prawnego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czasu pracy artystów, zgodnie z naszymi postulatami przedłożonymi w Ministerstwie.
  5. Domagamy się przestrzegania Prawa pracy oraz ustawy o związkach zawodowych w instytucjach artystycznych.

Apelujemy do wszystkich członków Naszego Związku o udział w akcji protestacyjnej, która jest obecnie jedyną drogą do realizacji naszych postulatów, ponieważ pisma i nieliczne rozmowy nie odnoszą żadnego skutku. Sytuacja materialna pracowników w instytucjach artystycznych nigdy nie była dobra, natomiast na przestrzeni ostatnich lat, a szczególnie w ostatnim okresie znacznie pogorszyła się. Galopujące podwyżki cen i rosnąca inflacja jeszcze pogarsza tę sytuację. Pozostałe postulaty są równie istotne dla pracowników w instytucjach artystycznych. Jeśli obecnie nie zamanifestujemy naszego niezadowolenia to nikt nadal nie będzie zwracał na pogarszającą się sytuację w kulturze.

Uprzejmie informujemy, że Sekretariat Kultury zwrócił się z prośbą do Zarządów Regionów o zapewnienie transportu dla uczestników protestu. Informacji dotyczących akcji protestacyjnej można zasięgnąć pod numerem tel. 022 387 61 75, 022 692 02 86

 

Ponadto zwracamy się do Komisji Zakładowych działających w instytucjach artystycznych z uprzejmą prośbą o przesłanie nam następujących informacji:

– czy w roku 2008 były podwyżki dla pracowników, jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakich środków (własnych instytucji lub środków docelowych przekazanych przez organizatora)

– jeśli nie było w roku 2008 podwyżek to kiedy były ostatnie i w jakiej wysokości

– jakie jest obecnie średnie wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie brutto w instytucjach oraz w grupie pracowników artystycznych i pozostałych

– czy pracodawca przestrzega Prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych?

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie w/w informacji na adres:

Krajowa Sekcja Pracowników Instytucji Artystycznych NSZZ „Solidarność”

00-950 Warszawa

pl. Teatralny 1

fax 022 692 02 61

mail: Solid@teatrwielki.pl

 

Informacje te są nam niezbędne do rozmów i negocjacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. na temat Rozporządzenia o wynagrodzeniach w instytucjach kultury.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz