Prośba i Wniosek do Pani Hanny Gronkiewicz ? Waltz Prezydent m. st. Warszawy

 

Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze zwraca się do Pani Prezydent o wniesienie auto poprawki do projektu Uchwały, wraz z załącznikami, w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. zawartym w druku nr 886 w taki sposób aby:

 

Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze zwraca się do Pani Prezydent o wniesienie auto poprawki do projektu Uchwały, wraz z załącznikami, w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. zawartym w druku nr 886 w taki sposób aby:

 

Nadwyżkę zwiększającą przychody budżetu o 581 670 000 z wolnych środków pochodzących z nadwyżki budżetowej 2007 roku przeznaczyć na:

 

a) zwiększenie rozchodów (zał. 3) o 201 310 000 w związku z planowaną restrukturyzacją części długu miasta do kwoty  453 879 000

 

b) utworzenie rezerwy celowej w wysokości 170 000 000 na podwyżki płac
dla pracowników zatrudnionych pośrednio i bezpośrednio przez Panią Prezydent.

 

Uzasadnienie

 

            Nadwyżka budżetowa z 2007  roku nie została w pełni zaplanowana po stronie wydatków budżetu m.st. Warszawy na 2008 r.

            Wzrost płac pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej,  Szkół, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Ośrodków Sportu i Rekreacji, Domów Kultury, Bibliotek oraz innych jednostek i zakładów dla których
m. st. Warszawa jest organem właścicielskim i prowadzącym, został zaplanowany  w budżecie na 2008 rok  na poziomie nawet nie rekompensującym wzrostu inflacji.

            Nadwyżka z roku 2007, dobra prognoza realizacji budżetu po stronie dochodów na lata 2008 – 2011 umożliwia uruchomienie tych środków najpóźniej od 1 kwietnia 2008 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia
2008 r. / nie mniej niż 100 zł na 1 etat/.

            Pracownicy oczekują z nadzieją realizacji obietnic z kampanii wyborczej Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz – Waltz –  Warszawę stać na lepsze płace bez  ograniczania zadań inwestycyjnych i rozwojowych Miasta.

 

                                   W imieniu Prezydium

                                   Zarządu Regionu Mazowsze

                                   NSZZ „Solidarność”

 

 

                                   Grzegorz Iwanicki

 

Warszawa, dnia 28 lutego 2008 r.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz