KOMUNIKAT z negocjacji płacowych w MEN

 

Nie ma porozumienia w sprawie rozporządzenia „płacowego” MEN. Poza wycofaniem się z zapisu o odebraniu prawa do dodatku za wychowawstwo w przedszkolach żaden ze wspólnych postulatów związków zawodowych nie został przyjęty przez Ministerstwo. Związkowcy oceniają, że były to pozorowane negocjacje, gdyż przedstawiciele resortu edukacji nie zaproponowali nic nowego ponad to, co MEN proponowało 16 i 31 stycznia br.

 

Nie ma porozumienia w sprawie rozporządzenia „płacowego” MEN. Poza wycofaniem się z zapisu o odebraniu prawa do dodatku za wychowawstwo w przedszkolach żaden ze wspólnych postulatów związków zawodowych nie został przyjęty przez Ministerstwo. Związkowcy oceniają, że były to pozorowane negocjacje, gdyż przedstawiciele resortu edukacji nie zaproponowali nic nowego ponad to, co MEN proponowało 16 i 31 stycznia br. MEN upiera się, by płace nauczycieli stażystów i kontraktowych wzrosły o 200 zł brutto, a mianowanych i dyplomowanych – o 185 zł. brutto. Strona związkowa postulowała, aby płace zasadnicze nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego wzrosły od stycznia br. o co najmniej 200 zł. MEN odrzuciło także postulat związkowców o przesunięcie nauczycieli praktycznej nauki zawodu i po SN do wyższej grupy w tabeli płac zasadniczych.

MEN chciało zakończyć negocjacje podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu końcowego np. protokołu rozbieżności. Strona związkowa nie zgodziła się na podpisanie takiego dokumentu i przedstawiła MEN stanowisko (poniżej), w którym domaga się po raz kolejny przedstawienia zweryfikowanych danych dotyczących struktury zatrudnienia i wynagrodzeń nauczycieli oraz realizacji postulatów przekazanych do MEN pismem z dnia 7 lutego 2008 r.

Negocjacje te dotyczyły projektu rozporządzenia „płacowego” MEN, który ma obowiązywać od stycznia tego roku. Związki zawodowe w piśmie z dnia 7 lutego br. domagają się pilnych rozmów z Rządem o kolejnej podwyżce płac jeszcze w tym roku, rozwiązaniach systemowych dających znaczne podwyżki w latach 2009-2010 i w sprawach emerytalnych nauczycieli.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz