Podziękowania

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu chorych, służb medycznych, swoim i wszystkich artystów oraz osób biorących udział w przygotowaniu koncertu z okazji Światowego Dnia Chorego, który odbył się 9 lutego br. w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, Al. KEN 101 w Warszawie, pragnę serdecznie i gorąco podziękować za okazaną pomoc, Panu Przewodniczącemu i NSZZ Solidarność Region Mazowsze, dzięki której nasza inicjatywa mogła zostać zrealizowana.Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu chorych, służb medycznych, swoim i wszystkich artystów oraz osób biorących udział w przygotowaniu koncertu z okazji Światowego Dnia Chorego, który odbył się 9 lutego br. w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, Al. KEN 101 w Warszawie, pragnę serdecznie i gorąco podziękować za okazaną pomoc, Panu Przewodniczącemu i NSZZ Solidarność Region Mazowsze, dzięki której nasza inicjatywa mogła zostać zrealizowana.

Przy okazji chciałbym poinformować, że koncert nasz zgromadził ogromną widownię, która przyjęła nas wyjątkowo ciepło i nagrodziła długimi owacjami.

Zarówno licznie zgromadzona grupa chorych, personel medyczny i publiczność, oraz odzew ze strony różnych instytucji, a także bezinteresowna pomoc firm i osób prywatnych (wolontariusze, młodzież) utwierdziła mnie w słuszności słów naszego Wielkiego Polaka Jana Pawła II , że każda słuszna i wartościowa inicjatywa skłania as wszystkich do podejmowania podobnych działań w przyszłości.

Wierząc, że moja działalność w przyszłości spotka się z Pana Przewodniczącego przychylnością
Pozostaję z poważaniem

Aleksander Czajkowski-Ładysz
Dyrektor Małej Opery

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz