STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego

 

Pragnę poinformować, iż w dniu 29 maja br. Sejmik Województwa uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, stanowiącą aktualizację Strategii z roku 2001. W obecnie uchwalonym dokumencie znajdują się zapisy celów i kierunki działań uwzględniające, zmiany zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionu, a także determinanty unijnej i krajowej polityki regionalnej.

 

Dokument ten powstawał w atmosferze dialogu społecznego …

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego

 

Pragnę poinformować, iż w dniu 29 maja br. Sejmik Województwa uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, stanowiącą aktualizację Strategii z roku 2001. W obecnie uchwalonym dokumencie znajdują się zapisy celów i kierunki działań uwzględniające, zmiany zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionu, a także determinanty unijnej i krajowej polityki regionalnej.

 

Dokument ten powstawał w atmosferze dialogu społecznego, dzięki czemu możliwe było osiągnięcie jak najszerszego kompromisu w sprawach kluczowych dla rozwoju naszego województwa, w perspektywie najbliższych 15 lat. Przyjęta koncepcja strategiczna dla Mazowsza, uzyskała aprobatę wielu środowisk doradczych i opiniotwórczych, co utwierdza nas w przekonaniu, iż dokonaliśmy słusznego wyboru priorytetów i celów rozwoju. Wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom pragnę tą drogą podziękować za współpracę przy opracowywaniu naszej Strategii.

 

Przed samorządem Mazowsza staje teraz kolejne wyzwanie polegające na urzeczywistnieniu przyjętej wizji rozwoju Mazowsza, poprzez inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce zarządzania strategicznego. Podejmowane w tym kierunku działania wymagać będą także współpracy wszystkich partnerów życia społeczno-gospodarczego – samorządów lokalnych i powiatowych, instytucji, organizacji, jak i samych obywateli. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami, przy Państwa zaangażowaniu, uda nam się osiągnąć zamierzone cele rozwojowe. Perspektywa ta staje się bardziej realna, w sytuacji zwielokrotnionych unijnych środków finansowych, skierowanych na rozwój naszego województwa, które będą dostępne w latach 2007-2013.

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

http://www.mazovia.pl/uchwaly/S/0/66.pdf

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz