Najtrudniejsze emerytury

25 lipca, ponad miesiąc od podjęcia przez Komisję Krajową decyzji o akcji protestacyjnej i powołaniu Krajowego Sztabu Protestacyjnego odbyło się w Warszawie spotkanie Sztabu w celu podsumowania pierwszego okresu negocjacji. O przedstawienie swojej oceny poproszono także prowadzącego negocjacje ze strony rządowej wicepremiera Przemysława Gosiewskiego.

 

Szefowie regionów i branż wysłuchali zarówno relacji negocjatorów "S", którzy uczestniczą w rozmowach z rządem, jak i – później – wicepremiera Gosiewskiego. – W części postulatów z pewnością nastąpiło istotne zbliżenie stanowisk. Jednak ciągle jest ogromny niedosyt – mówi Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność". Śniadek podkreślił również, że na początku sporu liderzy "S" przedstawili postulaty Związku prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu podkreślając konieczność realizacji programu solidarnego państwa.

 

Wydaje się, że w trzech zgłoszonych postulatach jest możliwość porozumienia…

25 lipca, ponad miesiąc od podjęcia przez Komisję Krajową decyzji o akcji protestacyjnej i powołaniu Krajowego Sztabu Protestacyjnego odbyło się w Warszawie spotkanie Sztabu w celu podsumowania pierwszego okresu negocjacji. O przedstawienie swojej oceny poproszono także prowadzącego negocjacje ze strony rządowej wicepremiera Przemysława Gosiewskiego.

 

Szefowie regionów i branż wysłuchali zarówno relacji negocjatorów "S", którzy uczestniczą w rozmowach z rządem, jak i – później – wicepremiera Gosiewskiego. – W części postulatów z pewnością nastąpiło istotne zbliżenie stanowisk. Jednak ciągle jest ogromny niedosyt – mówi Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność". Śniadek podkreślił również, że na początku sporu liderzy "S" przedstawili postulaty Związku prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu podkreślając konieczność realizacji programu solidarnego państwa.

 

Wydaje się, że w trzech zgłoszonych postulatach jest możliwość porozumienia, tzn. wysokość płacy minimalnej, podwyżki płac w sferze budżetowej i uchylenie negocjacyjnego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Rząd zaproponował wzrost płacy minimalnej z 936 zł w roku bieżącym do 1100 zł z możliwością dalszego jej podwyższania. Związek postulował wzrost w roku przyszłym do poziomu 42 proc. płacy przeciętnej czyli około 1180 zł. Wzrost płac w sferze budżetowej miałby wynosić 8,3 proc. wraz z podwyżką wynikającą z redukcji składki rentowej wobec co najmniej 10 proc. oczekiwanych przez "S". Zadeklarowano również możliwość "rozluźnienia" ustawy o negocjacyjnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw w roku przyszłym i jej likwidacji od 2009 roku. Związek domaga się natychmiastowej likwidacji tzw. neopopiwku.

 

Sprawą niesłychanie trudną, dla której rozwiązania, zdaniem "Solidarności", potrzebny jest szeroki dialog są emerytury dla osób pracujących w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze. Wprawdzie uzgodniono podstawowe definicje odrzucając dotychczasowy zapis, że są to tak zwane emerytury pomostowe, ale propozycje rządu istotnego ograniczenia liczby osób, które miałyby prawo korzystać z takich emerytur są dla Związku nie do przyjęcia. Dlatego też, aby umożliwić pogłębioną analizę rozwiązań przyjętych w innych krajach, a także dać czas na debatę ogólnospołeczną "S" postuluje przedłużenie funkcjonowania dotychczasowej ustawy o co najmniej rok – do końca 2008.

 

To najpoważniejsza groźba konfliktu. Dlatego Krajowy Sztab Protestacyjny zwrócił się o pilne spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim.

 

Realizacji wymaga też postulat dotrzymywania porozumień już ze Związkiem podpisanych – w tym kluczowego porozumienia w sprawie postulatów Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S". Premier Gosiewski zapowiedział, że ustawa gwarantująca utrzymanie obowiązujących podwyżek i zapewniająca kroczący wzrost wynagrodzeń na lata następne (dla wszystkich grup zawodowych) w służbie zdrowia jest już gotowa i będzie w trybie pilnym konsultowana ze Związkiem. Uznał też, że – jego zdaniem – do podpisania porozumienia w tej sprawie może dojść w najbliższych dniach.

 

Przedstawiciele "S" podkreślali podczas spotkania, że pełna realizacja postulatów Związku to podstawa solidarnego państwa.

 

Dział Informacji KK

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz