OFE ? UBEZPIECZENI MUSZĄ MIEĆ WYBÓR

Chcemy, żeby ministerstwo pracy przekazało zespołowi ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych aktualny projekt ustawy o emeryturach kapitałowych – mówi Zbigniew Kruszyński z Działu Polityki Społecznej KK NSZZ "Solidarność".

W maju br. NSZZ "S" otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy ministerstwa pracy i polityki społecznej o emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń emerytalnych.

Chcemy, żeby ministerstwo pracy przekazało zespołowi ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych aktualny projekt ustawy o emeryturach kapitałowych – mówi Zbigniew Kruszyński z Działu Polityki Społecznej KK NSZZ "Solidarność".

W maju br. NSZZ "S" otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy ministerstwa pracy i polityki społecznej o emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń emerytalnych.

Dokument zawierał propozycje trzech rodzajów emerytur:

– indywidualna – gwarantuje wypłatę do końca życia, w momencie śmierci cały kapitał przepada, tzn. nikt z krewnych go nie dziedziczy

– gwarantowana – z pięcioletnim gwarantowanym okresem wypłat. Emeryt mógłby wskazać osobę, która po jego śmierci dostawałaby jego emeryturę. Jeśli umrze wcześniej niż po upływie pięciu lat od przejścia na emeryturę, to do końca tego okresu świadczenie dostawałaby wskazana osoba

– małżeńska – w dwóch wariantach. W pierwszym ubezpieczony za wspólnie zgromadzone składki wykupi oddzielne świadczenie dla siebie i dla swojej żony wypłacane do końca ich życia. W drugim wykupi jedną, wspólną emeryturę. Gdy żona (mąż) umrze druga osoba dostaje 40 proc. wspólnej emerytury.

Zdaniem Zbigniewa Kruszyńskiego zakłady ubezpieczeń emerytalnych, które będą dysponowały środkami z OFE, powinny dać klientom możliwość wyboru rodzaju świadczenia. Dlatego do tych propozycji wypłaty świadczeń, nie wniesiono uwag.

Zastrzeżenia Związku wzbudziły inne propozycje zawarte w tym projekcie. Na przykład, brak określonego sposobu ustalania wysokości emerytur kapitałowych, a także zapis, że ministerstwo pracy i polityki społecznej w drodze rozporządzenia określi również ogólne warunki ubezpieczeń emerytalnych.

Zdaniem "S" tak istotne dla ubezpieczonych gwarancje wypłaty świadczeń emerytalnych ze środków gromadzonych przez nich w okresie wielu lat pracy i stanowiących ich własność nie mogą być określane w rozporządzeniach. Konstytucja gwarantuje bowiem, że zakres i formę zabezpieczenia społecznego, po osiągnięciu wieku emerytalnego określa ustawa.

– Zaskoczeni jesteśmy tym, że nie wzięto po uwagę naszych zastrzeżeń do projektu a pojawiają się inne pomysły, których nie konsultuje się z partnerami społecznymi – mówi Kruszyński.

Dlatego podczas ostatniego plenarnego spotkania Komisji Trójstronnej przedstawicie "S" zażądali przedstawienia zespołowi ds. ubezpieczeń społecznych aktualnego projektu ustawy o emeryturach kapitałowych, a także dokładnych analiz związanych z różnymi sposobami ustalania świadczeń. – Zwróciliśmy także uwagę, że strona rządowa do dzisiaj nie ustosunkowała się do naszej opinii – dodaje Kruszyński.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz