STANOWISKO nr 1/07 RADY KRAJOWEJ SEKCJI SŁUŻBY ZDROWIA

w sprawie bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia oraz aktualnego stanu dialogu ze stroną rządową

 

Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Konwent Przewodniczących NSZZ „Solidarność” na spotkaniu w dniu 30. 05.2007 r. oceniły aktualną sytuację w ochronie zdrowia oraz propozycje strony rządowej przedstawione przez Premiera Gosiewskiego.

Rada Sekcji domaga się od Rządu i Parlamentu ustawowego zapewnienia kroczącego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz poprawy dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Stanowczo sprzeciwiamy się próbom powszechnej prywatyzacji sektora ochrony zdrowia i obciążania chorych kosztami dodatkowych opłat.

Oczekujemy niezwłocznego wprowadzenia rejestru usług medycznych jak również uporządkowania zasad opłacania składek z budżetu państwa za osoby nieubezpieczone i z KRUS.

Domagamy się poszanowania zasad dialogu z udziałem wszystkich reprezentantów strony społecznej.

Wobec pojawiających się informacji o wymuszaniu podwyżek tylko dla jednej grupy zawodowej, Rada Sekcji zaleca organizacjom zakładowym, aby w takich sytuacjach odwieszały lub wszczynały procedury sporu zbiorowego z pracodawcami.

Rada Sekcji Krajowej Służby Zdrowia w przypadku niezrealizowania przez Rząd postulatów NSZZ ‘Solidarność” zwłaszcza w zakresie kontynuacji podwyżki z roku 2006 i kroczącego wzrostu wynagrodzeń w latach następnych, upoważnia Prezydium Rady do niezwłocznego ogłoszenia pogotowia strajkowego.

Nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich, iż tylko razem możemy uzyskać więcej, apelujemy do wszystkich organizacji działających w ochronie zdrowia:

NIE DAJMY SIĘ PODZIELIĆ!

w sprawie bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia oraz aktualnego stanu dialogu ze stroną rządową

 

Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Konwent Przewodniczących NSZZ „Solidarność” na spotkaniu w dniu 30. 05.2007 r. oceniły aktualną sytuację w ochronie zdrowia oraz propozycje strony rządowej przedstawione przez Premiera Gosiewskiego.

Rada Sekcji domaga się od Rządu i Parlamentu ustawowego zapewnienia kroczącego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz poprawy dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Stanowczo sprzeciwiamy się próbom powszechnej prywatyzacji sektora ochrony zdrowia i obciążania chorych kosztami dodatkowych opłat.

Oczekujemy niezwłocznego wprowadzenia rejestru usług medycznych jak również uporządkowania zasad opłacania składek z budżetu państwa za osoby nieubezpieczone i z KRUS.

Domagamy się poszanowania zasad dialogu z udziałem wszystkich reprezentantów strony społecznej.

Wobec pojawiających się informacji o wymuszaniu podwyżek tylko dla jednej grupy zawodowej, Rada Sekcji zaleca organizacjom zakładowym, aby w takich sytuacjach odwieszały lub wszczynały procedury sporu zbiorowego z pracodawcami.

Rada Sekcji Krajowej Służby Zdrowia w przypadku niezrealizowania przez Rząd postulatów NSZZ ‘Solidarność” zwłaszcza w zakresie kontynuacji podwyżki z roku 2006 i kroczącego wzrostu wynagrodzeń w latach następnych, upoważnia Prezydium Rady do niezwłocznego ogłoszenia pogotowia strajkowego.

Nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich, iż tylko razem możemy uzyskać więcej, apelujemy do wszystkich organizacji działających w ochronie zdrowia:

NIE DAJMY SIĘ PODZIELIĆ!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz