Stanowisko Regionu Mazowsze

W związku z przesłanym projektem ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. o emeryturach pomostowych, Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” przedstawia następujące stanowisko.

Projekt jedynie ogólnie określa warunki dotyczące wykonywania prac w szkodliwych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ustalenie jednoznaczne katalogu tych prac jest bardzo ważne, dlatego naszym zdaniem, odesłanie tej sprawy do odrębnego uregulowania w „rozporządzeniu” jest nieprawidłowe. Sprawa ta powinna mieć gwarancje ustawowe.

Projekt przewiduje powstanie nowego funduszu – Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), z którego będą finansowane emerytury pomostowe. Naszym zdaniem, nie ma potrzeby powoływania nowego funduszu celowego wewnątrz ZUS, dodatkowe składki ubezpieczeniowe, o których mowa w projekcie, powinny być ewidencjonowane na indywidualnym koncie emerytalnym ubezpieczonego prowadzonym obecnie przez ZUS. Takie rozwiązanie sprawi, że składek tych pracownik nie straci, jak również nie zwiększą się koszty opłat administracyjnych związanych z prowadzeniem FEP.

Przedłożony do oceny projekt ustawy …

W związku z przesłanym projektem ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. o emeryturach pomostowych, Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” przedstawia następujące stanowisko.

Projekt jedynie ogólnie określa warunki dotyczące wykonywania prac w szkodliwych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ustalenie jednoznaczne katalogu tych prac jest bardzo ważne, dlatego naszym zdaniem, odesłanie tej sprawy do odrębnego uregulowania w „rozporządzeniu” jest nieprawidłowe. Sprawa ta powinna mieć gwarancje ustawowe.

Projekt przewiduje powstanie nowego funduszu – Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), z którego będą finansowane emerytury pomostowe. Naszym zdaniem, nie ma potrzeby powoływania nowego funduszu celowego wewnątrz ZUS, dodatkowe składki ubezpieczeniowe, o których mowa w projekcie, powinny być ewidencjonowane na indywidualnym koncie emerytalnym ubezpieczonego prowadzonym obecnie przez ZUS. Takie rozwiązanie sprawi, że składek tych pracownik nie straci, jak również nie zwiększą się koszty opłat administracyjnych związanych z prowadzeniem FEP.

Przedłożony do oceny projekt ustawy pozbawia grupy osób zatrudnionych przed 1999 r w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do otrzymania rekompensat z tego tytułu.

Wnosimy o uwzględnienie tej sprawy i zwiększenie tym osobom przyszłych świadczeń emerytalnych w postaci przeliczenia kapitału początkowego.

Z projektu ustawy wynika, że osoby urodzone po 31.12.1968r. zostaną pozbawione prawa do emerytury pomostowej. Postulujemy o zagwarantowanie tym pracownikom zatrudnienia tj. po wypracowaniu określonego stażu w szkodliwych warunkach lub w szczególnym charakterze obowiązkowe przeniesienie przez pracodawcę na inne stanowisko pracy, z tym samym wynagrodzeniem, lub przyznanie dodatku wyrównawczego.

Art. 33 ust. 2 projektu ustawy stanowi, że „w przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy”. Nie jest jasne czy sprawy te mogą być jedynie przedmiotem odwołania do PIP czy też pozostają w zakresie orzekania przez Sąd. Naszym zdaniem należy umożliwić dochodzenie tych uprawnień na drodze sądowej.

Ponadto w sprawach dotyczących regulacji ubezpieczeniowych powinny być rozważone sprawy dotyczące –

-podwyższenia gwarantowanych przez państwo minimalnych emerytur i rent

– opracowania propozycji emerytur dla osób świadczących pracę w warunkach szkodliwych urodzonych po 31.12.1968r.

– oraz podjęcie prac nad kodyfikacją przepisów ubezpieczeniowych.

Uregulowanie tych spraw jest konieczne, dla zagwarantowania realizacji podstawowych praw pracowniczych.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*