Stanowisko Regionu Mazowsze

W związku z przesłanym projektem ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. o emeryturach pomostowych, Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” przedstawia następujące stanowisko.

Projekt jedynie ogólnie określa warunki dotyczące wykonywania prac w szkodliwych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ustalenie jednoznaczne katalogu tych prac jest bardzo ważne, dlatego naszym zdaniem, odesłanie tej sprawy do odrębnego uregulowania w „rozporządzeniu” jest nieprawidłowe. Sprawa ta powinna mieć gwarancje ustawowe.

Projekt przewiduje powstanie nowego funduszu – Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), z którego będą finansowane emerytury pomostowe. Naszym zdaniem, nie ma potrzeby powoływania nowego funduszu celowego wewnątrz ZUS, dodatkowe składki ubezpieczeniowe, o których mowa w projekcie, powinny być ewidencjonowane na indywidualnym koncie emerytalnym ubezpieczonego prowadzonym obecnie przez ZUS. Takie rozwiązanie sprawi, że składek tych pracownik nie straci, jak również nie zwiększą się koszty opłat administracyjnych związanych z prowadzeniem FEP.

Przedłożony do oceny projekt ustawy …

W związku z przesłanym projektem ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. o emeryturach pomostowych, Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” przedstawia następujące stanowisko.

Projekt jedynie ogólnie określa warunki dotyczące wykonywania prac w szkodliwych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ustalenie jednoznaczne katalogu tych prac jest bardzo ważne, dlatego naszym zdaniem, odesłanie tej sprawy do odrębnego uregulowania w „rozporządzeniu” jest nieprawidłowe. Sprawa ta powinna mieć gwarancje ustawowe.

Projekt przewiduje powstanie nowego funduszu – Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), z którego będą finansowane emerytury pomostowe. Naszym zdaniem, nie ma potrzeby powoływania nowego funduszu celowego wewnątrz ZUS, dodatkowe składki ubezpieczeniowe, o których mowa w projekcie, powinny być ewidencjonowane na indywidualnym koncie emerytalnym ubezpieczonego prowadzonym obecnie przez ZUS. Takie rozwiązanie sprawi, że składek tych pracownik nie straci, jak również nie zwiększą się koszty opłat administracyjnych związanych z prowadzeniem FEP.

Przedłożony do oceny projekt ustawy pozbawia grupy osób zatrudnionych przed 1999 r w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do otrzymania rekompensat z tego tytułu.

Wnosimy o uwzględnienie tej sprawy i zwiększenie tym osobom przyszłych świadczeń emerytalnych w postaci przeliczenia kapitału początkowego.

Z projektu ustawy wynika, że osoby urodzone po 31.12.1968r. zostaną pozbawione prawa do emerytury pomostowej. Postulujemy o zagwarantowanie tym pracownikom zatrudnienia tj. po wypracowaniu określonego stażu w szkodliwych warunkach lub w szczególnym charakterze obowiązkowe przeniesienie przez pracodawcę na inne stanowisko pracy, z tym samym wynagrodzeniem, lub przyznanie dodatku wyrównawczego.

Art. 33 ust. 2 projektu ustawy stanowi, że „w przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy”. Nie jest jasne czy sprawy te mogą być jedynie przedmiotem odwołania do PIP czy też pozostają w zakresie orzekania przez Sąd. Naszym zdaniem należy umożliwić dochodzenie tych uprawnień na drodze sądowej.

Ponadto w sprawach dotyczących regulacji ubezpieczeniowych powinny być rozważone sprawy dotyczące –

-podwyższenia gwarantowanych przez państwo minimalnych emerytur i rent

– opracowania propozycji emerytur dla osób świadczących pracę w warunkach szkodliwych urodzonych po 31.12.1968r.

– oraz podjęcie prac nad kodyfikacją przepisów ubezpieczeniowych.

Uregulowanie tych spraw jest konieczne, dla zagwarantowania realizacji podstawowych praw pracowniczych.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz