XXIII. Walne Zebranie Delegatów

Informujemy, że w dniach 29-30 czerwca 2006 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36, odbędzie się XXIII. Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze Sprawozdawczo-Wyborcze.

W tych dniach w Regionie Mazowsze interesantów przyjmować będą:
– Biuro Ekspercko-Prawne (czwartek i piątek 8.30-16.30)
– Dział Rejestracji Związkowej (czwartek i piątek 8.30-16.30)
– Dział Szkoleń (piątek 8-16)
Z uwagi na zaangażowanie pracowników Regionu Mazowsze w obsługę WZD pozostałe Działy będą nieczynne.

Informujemy, że w dniach 29-30 czerwca 2006 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36, odbędzie się XXIII. Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze Sprawozdawczo-Wyborcze.

W tych dniach w Regionie Mazowsze interesantów przyjmować będą:
– Biuro Ekspercko-Prawne (czwartek i piątek 8.30-16.30)
– Dział Rejestracji Związkowej (czwartek i piątek 8.30-16.30)
– Dział Szkoleń (piątek 8-16)
Z uwagi na zaangażowanie pracowników Regionu Mazowsze w obsługę WZD pozostałe Działy będą nieczynne.

Program WZD RM

Czwartek 29 czerwca 2006 r.

Godz. 9.00 ? Msza Święta w Bazylice o. Salezjanów przy ul. Kawęczyńskiej

Godz. 11.00 Rozpoczęcie obrad

1. Otwarcie obrad:
– wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego,
– uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Związku,
– modlitwa i nauka, 
2. Przyjęcie programu obrad
3. Wybór Prezydium WZD RM
4. Wybór Komisji Zjazdowych:
– Komisja Mandatowa,
– Komisja Skrutacyjna do głosowań jawnych,
– Komisja Skrutacyjna do głosowań tajnych,
– Komisja Uchwał i Wniosków,
– Komisja Programowa
5. Wystąpienia zaproszonych gości
6. Komunikat Komisji Mandatowej stwierdzający prawomocność obrad
7. Uchwalenie regulaminu obrad
8. Przyjęcie uchwał proceduralnych:
– ustalenie liczby członków ZRM
– ustalenie liczby członków RKR
– ustalenie liczby tur głosowań,
– upoważnienie ZRM do powołania Prezydium.
9. Otwarcie list kandydatów do władz Regionu (Przewodniczący ZR, ZR, i RKR oraz na delegatów na KZD)
10. Sprawozdanie Regionalnej Komisji Wyborczej 

Godz. 15.00 ? 16.00 przerwa obiadowa

SPRAWOZDANIA USTĘPUJĄCYCH WŁADZ REGIONU:         
11. Sprawozdanie z prac Zarządu Regionu Mazowsze
– sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Przyjęcie sprawozdań

BLOK WYBORCZY*
14. Wybory Przewodniczącego Regionu Mazowsze
15. Wybory członków ZRM
16. Wybory członków RKR
17. Wybory delegatów na KZD                   

Godz. 19.00 ? 20.00 kolacja

Godz. 20.00 ? 21.30 Koncert

Godz. 22.00
Dalszy ciąg obrad w pkt 14, 15, 16, 17 podpunkty:
– zgłaszanie kandydatów
– prezentacja kandydatów
– pytania do kandydatów
– głosowania

Piątek 30 czerwca 2006 r.      
Godz. 10.00 Rozpoczęcie obrad,
– modlitwa
1. Kontynuacja bloku wyborczego z dnia poprzedniego
2. Pierwsze czytanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków – głosowanie

Godz.14.30 ? 15.30 obiad.
3. Kontynuacja bloku wyborczego
4. Drugie czytanie uchwał, stanowisk i wniosków – głosowanie
5. Prezentacja projektu Uchwały Programowej ? dyskusja i głosowanie

Godz. 19.00 ? 20.00  kolacja.
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie obrad
– wyprowadzenie sztandaru

Załącznik: Dojazd.doc

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz