Stanowisko Pracowników Oświaty

NSZZ ?Solidarność? Pracowników Oświaty w Warszawie wypowiada się przeciwko organizowaniu protestów związanych z powołaniem Romana Giertycha na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej.

Akceptujemy zamierzenia nowego Ministra. Sprawa edukacji narodowej, wychowania dzieci i młodzieży wymaga poważnej debaty, a nie ulicznych awantur, które godzą w autorytet Państwa i dobro społeczeństwa.

Bardzo niepokoją nas zachowania niektórych organizacji pozarządowych, nauczycieli i rodziców, którzy wciągają do protestów młodzież, wyprowadzając ją ze szkół na ulicę, ucząc łamania prawa i norm społecznych.

NSZZ ?Solidarność? Pracowników Oświaty w Warszawie wypowiada się przeciwko organizowaniu protestów związanych z powołaniem Romana Giertycha na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej.

Akceptujemy zamierzenia nowego Ministra. Sprawa edukacji narodowej, wychowania dzieci i młodzieży wymaga poważnej debaty, a nie ulicznych awantur, które godzą w autorytet Państwa i dobro społeczeństwa.

Bardzo niepokoją nas zachowania niektórych organizacji pozarządowych, nauczycieli i rodziców, którzy wciągają do protestów młodzież, wyprowadzając ją ze szkół na ulicę, ucząc łamania prawa i norm społecznych.

Przeciwko czemu skierowane są te protesty? Czyżby przeciwko:

przywróceniu w większym stopniu wychowawczej funkcji szkoły?

wychowaniu patriotycznemu w szkole?

walce z przemocą i narkotykami w placówkach oświatowych?

przywróceniu opieki zdrowotnej w szkole?

obniżaniu cen podręczników?

Warszawska Solidarność Oświatowa popiera takie działania Rządu Polskiego, które zmierzają do podniesienia rangi edukacji i wychowania młodzieży polskiej. Odpowiedzialność za realizację tych zadań spoczywa na nas wszystkich!

Na rodzicach … nauczycielach … dziennikarzach … pracodawcach … a także na Ministrze Edukacji Narodowej

Andrzej Kropiwnicki

Przewodniczący

Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Nr 5

Pracowników Oświaty i Wychowania

NSZZ ?Solidarność?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz