Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia

ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia

Rada KSSZ stawiała zawsze wśród priorytetów swoich działań zapewnienie godziwych warunków pracy i wynagrodzenia pracowników służby zdrowia.
Był to jeden z powodów, dla których poparliśmy …

ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia

Rada KSSZ stawiała zawsze wśród priorytetów swoich działań zapewnienie godziwych warunków pracy i wynagrodzenia pracowników służby zdrowia.
Był to jeden z powodów, dla których poparliśmy wprowadzenie w Polsce systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Jak wiadomo, błędy w reformowaniu systemu, jego upolitycznienie i przede wszystkim zbyt niskie nakłady finansowe, nie tylko nie przyniosły oczekiwanego wzrostu płac, ale odczuwalnie pogorszyły status materialny i społeczny pracowników medycznych w Polsce. Skutkiem wieloletnich zaniedbań i szukania oszczędności na pracownikach jest dziś coraz powszechniejsze zjawisko migracji zarobkowej lekarzy i pielęgniarek i odczuwalny brak w szpitalach, zwłaszcza średniego personelu medycznego. Zapewnienia poprawy sytuacji materialnej pracowników służby zdrowia, składane przez kolejne rządy pozostawiały obietnicami wyborczymi i nie doczekały się realizacji.
Taki stan rzeczy doprowadził do napięć społecznych i uchwalenia przez Sejm słynnej Ustawy 203, która przyniosła zyski głównie sądom i komornikom, a problem systematycznego wzrostu płac nadal pozostał nie uregulowany.
Rada KSSZ wobec pojawiających się ponownie żądań płacowych ? tym razem zainicjowanych przez Środowiska Lekarskie- stwierdza, iż w pełnej rozciągłości popiera postulat wzrostu płac dla wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia, i uznaje za konieczne niezwłoczne rozpoczęcie rozmów z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej na temat wypracowania systemowego rozwiązania umożliwiającego podwyżki wynagrodzeń.
Krajowa Sekcja Służby Zdrowia postanawia skorzystać z prawa, jakie daje Ustawa o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno ? Gospodarczych reprezentatywnym organizacjom związkowym, zaznaczając przy tym, iż problem wzrostu płac powinien zostać przyjęty za priorytet dla wszystkich partnerów społecznych. W przeciwnym razie, ostrzegamy, że znów zagrozi nam uchwalenie złego prawa, które powstaje zawsze w atmosferze niepokojów społecznych.
Oczekujemy, iż przyłączą się do nas inne Ogólnopolskie Związki Zawodowe, reprezentatywne w rozumieniu Ustawy o TKds. SG ? OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Liczymy, iż wspólnie uda nam się przekonać Rząd RP, że nie wolno dłużej lekceważyć oczekiwań naszego środowiska.

Przewodnicząca Krajowej Służby Zdrowia
NSZZ ?Solidarność?
Maria Jolanta Ochman

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz