UZASADNIENIE do Uchwały ZRM 10/06

Wobec zaistniałych trudności technicznych z zamówioną na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów salą ?Pod Kopułą? przy Placu Trzech Krzyży 3/5 Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze zwołało Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze w dniu 30.01.2006 r.

Po wysłuchaniu informacji złożonej przez Prezydium, uwzględniając powagę i rozmiary tragedii na Śląsku oraz Żałobę Narodową, jak również licznie napływające wnioski i opinie od Komisji Zakładowych oraz delegatów, Zarząd Regionu Mazowsze uchylił wcześniej podjętą uchwałę Nr 64/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 04.02.2006 r.

W dyskusji podniesiono konieczność jak najlepszej współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji  wewnętrznej w Regionie Mazowsze oraz sprawnie przeprowadzonej kampanii wyborczej na kadencję 2006-2010, która powinna stać się priorytetem dla wszystkich struktur związku.

Wobec zaistniałych trudności technicznych z zamówioną na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów salą ?Pod Kopułą? przy Placu Trzech Krzyży 3/5 Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze zwołało Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze w dniu 30.01.2006 r.

Po wysłuchaniu informacji złożonej przez Prezydium, uwzględniając powagę i rozmiary tragedii na Śląsku oraz Żałobę Narodową, jak również licznie napływające wnioski i opinie od Komisji Zakładowych oraz delegatów, Zarząd Regionu Mazowsze uchylił wcześniej podjętą uchwałę Nr 64/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 04.02.2006 r.

W dyskusji podniesiono konieczność jak najlepszej współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji  wewnętrznej w Regionie Mazowsze oraz sprawnie przeprowadzonej kampanii wyborczej na kadencję 2006-2010, która powinna stać się priorytetem dla wszystkich struktur związku.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz