List Do Premiera RP Marka Belki

Na posiedzeniu Rady Sekretariatu w dniu 15. 06. 2005r. rozpatrzono sytuację materialną emerytów i rencistów. Wzrost cen żywności, usług medycznych, czynszów, wody, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania, a w zamian nie waloryzowanie emerytur i rent doprowadziły do tego, że emeryci i renciści przeszli z biedy w nędzę, więc jeśli nie chcemy umrzeć z głodu, to musimy walczyć o swoje prawa. Dość ratowania budżetu państwa kosztem emerytów i rencistów.

Pan

Marek Belka

Premier RP

 

Na posiedzeniu Rady Sekretariatu w dniu 15. 06. 2005r. rozpatrzono sytuację materialną emerytów i rencistów. Wzrost cen żywności, usług medycznych, czynszów, wody, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania, a w zamian nie waloryzowanie emerytur i rent doprowadziły do tego, że emeryci i renciści przeszli z biedy w nędzę, więc jeśli nie chcemy umrzeć z głodu, to musimy walczyć o swoje prawa. Dość ratowania budżetu państwa kosztem emerytów i rencistów.

 

ŻĄDAMY:

  1. Przywrócenia corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno ? rentowych.
  2. Natychmiastowego podjęcia prac nad rzeczywistą, a nie jak obecnie ma miejsce ? pozorną likwidacją starych portfeli i przeliczenia emerytur i rent do 100%.
  3. Waloryzacji płacowej.

 

DOMAGAMY SIĘ:

  1. Przywrócenia 20% wzrostu płac, jako składnika waloryzacji ? zabranie nam tego składnika wyeliminowało emerytów i rencistów z udziału we wzroście gospodarczym państwa, które podnieśliśmy ze zgliszczy wojennych.
  2. Wyłączenia orzecznictwa lekarskiego ze struktury ZUS ? obecna sytuacja jest patologiczna, gdyż orzecznicy zamiast korzystać z wiedzy medycznej przy orzekaniu kierują się wewnętrznymi zaleceniami kierownictwa ZUS, od którego zależni są finansowo.

 

 

Czesław Łęczek – Przewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ?Solidarność? Region Śląsko ? Dąbrowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz