33. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W 33. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki rzeszy wiernych modlili się o jego kanonizację w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. We Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawicieli władz samorządowych oraz liczne poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”. Przed rozpoczęciem nabożeństwa biskup Piotr Jarecki poświęcił sztandar Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas Mszy św. wartę honorową przy grobie Patrona „Solidarności” nieśli związkowcy z różnych regionów i branż. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców przy grobie błogosławionego.

więcej w Kurierze Mazowsza nr 42