Praca na stanowisko: referent ds. prawnych i negocjacji w Dziale Ekspercko-Prawnym Regionu Mazowsze

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze ul. Wolska 47  01-201 Warszawa poszukuje mgr prawa do pracy na stanowisko: referent ds. prawnych i negocjacji
w Dziale Ekspercko-Prawnym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

– udzielanie porad prawnych z zakresu indywidulanego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

– przygotowywanie opinii prawnych

– sporządzanie pism i wniosków do organów państwowych i samorządowych

– sporządzanie pozwów i pism procesowych

– reprezentowanie pracowników przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

– udział w negocjacjach prowadzonych przez władze związkowe w zakładach pracy (negocjacje wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy: regulaminów pracy i wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, porozumień)

– udział w spotkaniach prowadzonych przez władze związkowe w zakładach pracy, urzędach, instytucjach itp.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe o kierunku prawo z pogłębioną znajomością zagadnień z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz procedury cywilnej

Dodatkowym atutem będzie:

– rozpoczęta aplikacja radcowska/adwokacka
– doświadczenie w wykonywaniu zadań/pracy w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
– ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy

Wymagania pożądane:

– znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów prawniczych
– komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, staranność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

– pracę na umowę o pracę (najpierw na 3 miesiące na okres próbny)
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego pod kierunkiem doświadczonych prawników
– kontakt przy wykonywaniu zadań służbowych z radcami prawnymi i adwokatami współpracującymi z Regionem Mazowsze w ramach własnych kancelarii prawnych
– możliwość rozwoju i awansu zawodowego

Wymagane dokumenty:

curriculum vitae oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane  prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną dokumentów na adres e-mail: mazowsze@solidarnosc.org.pl

w terminie do 30 listopada 2017r.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  Dz. U. 2016.922 t.j.)”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie także prawo do unieważnienia oferty na każdym etapie postępowania.