Monitoring Prawa

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt pt.: „Prowadzenie przez NSZZ Solidarność działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy”.

Celem projektu jest opracowanie modelu monitorowania przez NSZZ  „Solidarność” zmian prawa gospodarczego na poziomie krajowym w celu oceny rzeczywistego wpływu tych zmian na poziom życia pracowników.

Wypracowany model monitoringu prawa umożliwi włączenie w proces monitorowania zmian w prawie  struktury regionalne i branżowe naszego Związku oraz pozwoli na prowadzenie prac analitycznych w oparciu o dostępne dane.

Działania zaprojektowane w ramach projektu koncentrują się na poprawie skuteczności dotychczas stosowanych narzędzi monitorowania prawa (newsletter zmian prawnych, zakładka strony internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, kalendarz Google) oraz na uzupełnieniu ich o dodatkowy element – narzędzie do analizy danych.

Informacje o wydarzeniach i efektach pracy Zespołu Merytorycznego będą zamieszczane na bieżąco.

www.solidarnosc.org.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz