Jubileusz dobrych praktyk pracowniczych

26 lutego br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala X edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu, który odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, jest NSZZ „Solidarność”.

Na uroczystości byli obecni m. in. Piotr Duda – przewodniczący NSZZ „S”, Wiesław Łyszczek – Główny Państwowy Inspektor Pracy, Stanisław Szwed – Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Janusz Śniadek przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz członkowie Narodowej Rady Rozwoju.

Pierwsza uroczystość odbyła się 21 stycznia 2008 roku. Konkurs narodził się z inicjatywy NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 2007 roku KK zwróciła się do śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego z wnioskiem o objęcie honorowym patronatem konkursu PPP. Pan Prezydent entuzjastycznie włączył się w tę inicjatywę. Dla podkreślenia rangi i wagi konkursu zaproponował, aby uroczysta gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Podczas pierwszej edycji śp. Prezydent Lech Kaczyński wręczył nagrodę 15 laureatom. Od tego czasu konkurs na dobre zagościł w Pałacu Prezydenckim. Przez ostatnie 10 lat nagrody otrzymało 182 pracodawców. Czterech z nich zostało wyróżnionych  trzykrotnie, a jedenastu – dwukrotnie.

Konkurs jest wyjątkowy, ponieważ to sami pracownicy nagradzają swoich pracodawców, doceniając wysokie standardy zatrudnienia i dobre warunki pracy oraz szacunek do prawa pracowników zrzeszania się w Związki Zawodowe.

W swoim wystąpieniu Andrzej Duda, prezydent RP nawiązał do pierwszej edycji konkursu. – Dziesięć lat temu byłem już obecny w Pałacu Prezydenckim. W styczniu 2008 roku, kiedy śp. Prezydent Lech Kaczyński, z wielką radością, wręczał te nagrody, to była inicjatywa, która miała dla niego ogromne znaczenie. Był on niezwykle zaangażowany w sprawy pracownicze uważając je za ważny element budowania nowoczesnego państwa. Podkreślał jak bardzo ważne jest to, aby prawo pracy istniało i było przestrzegane – powiedział.

– Po raz trzeci będę wręczał te nagrody z wielkim szacunkiem dla tych pracodawców, którzy przestrzegają prawa pracy, którzy nie ulegają pokusie pójścia na skróty, aby zarobić „trochę więcej”. Bo dla mnie to „zarobić trochę więcej” jest wartością absolutnie pozorną. Na dłuższą metę wynik jest ujemny zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla państwa – kontynuował Prezydent.

– To, że Państwo prowadzicie firmy, w których związki zawodowe mogą spokojnie działać, jest dla mnie niezwykle doniosłe i świadczy o tym, że jesteście Państwo tymi, którzy rozumieją, co to znaczy nowoczesne państwo; rozumieją, co to znaczy państwo demokratyczne; rozumieją, co to znaczy państwo, w którym jest realizowana społeczna gospodarka rynkowa, tak jak jest napisane w naszej konstytucji – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

– Państwa działalność wpisuje się w politykę, którą realizował śp. Lech Kaczyński, którą ja kontynuuje, wpisuje się w politykę prowadzaną przez obecny rząd. To polityka wsparcia dla tych, którzy go potrzebują, to polityka wsparcia rodziny, docenienia pracownika i staranie się o to, aby poziom życia przeciętnej polskiej rodziny wzrastał. Dla mnie jako prezydenta absolutnie najważniejszym elementem jest to, żebym na zakończenie mojej prezydentury mógł  usłyszeć od przeciętnej polskiej rodziny: tak, nasz poziom życia podniósł się przez te lata, kiedy Pan był Prezydentem – powiedział Andrzej Duda.

– Rozumiecie Państwo, że pracownik zasługuje na szacunek, a jego praca ma ogromne znaczenie dla firmy. Gratuluję i dziękuję – dodał.

Swoją wypowiedź Piotr Duda szef „Solidarności” rozpoczął słowami Ojca Świętego Jana Pawła II z pielgrzymki do Gdańska w 1987 roku: „praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek dla człowieka nie może być towarem, ale musi być podmiotem.”

– Te słowa to dla „Solidarności” wielkie wyzwanie, ale także drogowskaz na naszą działalność, w jakim kierunku mamy zmierzać. Ale to także wielkie wyzwanie cywilizacyjne, bo dzisiaj obserwujemy, że wielu pracodawców i przedsiębiorców traktuje pracę jak towar, a pracownika jak przedmiot – powiedział Piotr Duda.

– Dlatego tak bardzo się cieszymy, że możemy realizować swoje zadania statutowe nie tylko przez negocjacje, akcje protestacyjne i strajki, lecz również przez promowanie dobrych praktyk. Państwo jesteście wzorem przedsiębiorców, którzy wychodzą ponad standardy Kodeksu Pracy, którzy respektują prawo do pracowniczej samorządności, której przejawem są związki zawodowe. Chciałbym, aby takie certyfikaty miała większość zakładów w Polsce, a najlepiej wszyscy – dodał.

W tym roku nagrody otrzymało 27 pracodawców, w tym trzech z Regionu Mazowsza:

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży;

–  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie;

– Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz