Zaproszenie do udziału w szkoleniach n.t. Rola przedstawicieli „NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, którego od maja 2018 roku prowadzone będą szkolenia na temat legislacji i stanowienia prawa pracy do udziału, w których serdecznie zapraszamy przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu.

Udział w szkoleniu dla uczestnika jest bezpłatny. Szkolenie jest wyjazdowe, zajęcia przez 25 godzin dydaktycznych w ciągu 2,5 dnia. Miejsce szkolenia poza Warszawą, z zapewnionym zakwaterowaniem i wyżywieniem, jest zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenie.

Tematyka szkolenia, jak nazwa wskazuje, obejmuje proces legislacyjny, omawiane są przepisy i zmiany kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych, a także ważne zmiany innych przepisów np. dotyczące ochrony danych osobowych wchodzące w życie 28 maja 2018 roku.

Terminy szkolenia:

  • 21-23 maja 2018 roku;
  • 28-30 maja 2018 roku
  • 11-13 czerwca 2018 roku
  • 14-16 czerwca 2018 roku

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje kol. Maria Piskorska Dział Planowania i Szkoleń Regionu Mazowsze: tel 22 632 14 92

e-mail szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl


Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa  na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy

Tytuł szkolenia:

Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy

Cel:

nabycie/podnoszenie kompetencji eksperckich przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy.

Czas trwania:

25 godzin dydaktycznych – 2,5 dnia.

Metody pracy:

Wykład, mini wykład, dyskusja plenarna, burza mózgów, praca indywidulana, praca w grupach.

Uczestnicy szkolenia:

Uczestnikami mogą być zarówno działacze związkowi jak i pracownicy zatrudnieni w strukturach NSZZ „Solidarność”.

Zawartość szkolenia:

Szkolenie składa się z pięciu modułów: I – Wprowadzenie do szkolenia; I

I – Stanowienie prawa pracy w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów; III – Proces stanowienia prawa pracy w praktyce; IV – Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie stanowienia prawa pracy;

V – Ocena nabytych kompetencji eksperckich.

Uzyskanie certyfikatu:

Warunkiem (oprócz obecności) uzyskania certyfikatu poświadczającego nabycie kompetencji jest zaliczenie testu poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 80% pytań testowych.

 

Kierownik Projektu:

Elżbieta Wielg

e.wielg@solidarność.org.pl

502 329 437

INFORMACJE O SZKOLENIU

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz