Wybrano władze Sekcji Problemowej Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze na kadencję 2018 – 2022.

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Sekcji Problemowej Młodych NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze, podczas którego dokonano wyboru władz Sekcji. Przewodniczącym Rady Sekcji Młodych NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze został Maciej Tyczyński.

 Na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Sekcji Problemowej Młodych NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze przybyło 18 osób, spośród 29 tworzących Sekcję. Oznacza to, iż było wymagane kworum pozwalające na dokonanie wyborów pełnych władz Sekcji. Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze władz Sekcji Problemowej Młodych zaszczycili swoją obecnością goście: Krzysztof Filip, Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Centrali NFZ oraz Rafał Kołaczyński, lekarz z Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Sekcji poprowadził Andrzej Jarota.

Walne Zebranie Członków wybrano do Rady Sekcji Problemowej Młodych Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność:

Macieja Tyczyńskiego (Szpital MSWiA w Warszawie) na Przewodniczącego Rady Sekcji Młodych NSZZ Solidarność;

Anetę Jackiewicz (Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ) na Zastępcę Przewodniczącego Rady Sekcji Młodych NSZZ Solidarność;

Rafała Chojeckiego (Airbus PZL Warszawa Okęcie S.A.) na Sekretarza Rady Sekcji Młodych NSZZ Solidarność;

Elizę Zawadzką (Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ) na członka Rady Sekcji Młodych NSZZ Solidarność oraz;

Pawła Gosa (Poczta Polska S.A.) na członka Rady Sekcji Młodych NSZZ Solidarność.

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Problemowej Młodych Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność zostali wybrani:

Aneta Matuszna (Centrala NFZ) – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;

Alicja Skowron (Centrala NFZ) oraz;

Damian Witkowski (Centrala NFZ).

Podczas posiedzenia Walnego Zebrania Członków Sekcji Problemowej Młodych NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze przyjęto uchwałę o kontynuacji przynależności Sekcji Problemowej Młodych Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność do Krajowej Sekcji Młodych NSZZ Solidarność.

Jednocześnie wybrano dwóch delegatów Sekcji Problemowej Młodych Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Młodych NSZZ Solidarność. Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Młodych NSZZ Solidarność zostali wybrani:

Alicja Skowron (Centrala NFZ) oraz,

Kamil Cholewiński (Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ).

Prezydium Rady Sekcji Problemowej Młodych NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze, za zgodą Rady Sekcji, powołało Andrzeja Jarotę (Centrala NFZ) na doradcę Prezydium Rady Sekcji do zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 7 i 9 Regulaminu Sekcji Problemowej Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze (doradca do spraw organizowania wewnętrznego przepływu informacji oraz inspirowania i wspierania struktur związkowych oraz szkoleń związkowych dla tych struktur w zakresie dotyczącym potrzeb młodych członków). Jednocześnie, Prezydium Rady Sekcji w uchwale Nr 1/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. upoważniło Andrzeja Jarotę do uczestnictwa, w imieniu Sekcji Problemowej Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, w charakterze obserwatora, na posiedzeniach Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

 

Andrzej Jarota

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz