Sprawy wyborcze

Majowe posiedzenie ZRM zdominowały sprawy związane z wyborami związkowymi. Ponadto zebrani wysłuchali informacji z działalności Zarządów Komisarycznych w OZ nr 3282 w Raiffeisen Bank Polska SA oraz OM nr 3235 w Ministerstwach Energii, Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorczości i Technologii.

Informacji na temat przeprowadzenia wyborów udzieliła Barbara Kędra, zastępca przewodniczącego RKW. Zaapelowała ona do organizacji związkowych o terminowe dostarczanie dokumentów wyborczych do Komisji Wyborczej.

Następnie ZRM podjął Uchwałę o powołaniu Tymczasowej Rady Oddziału Pruszków. – Musimy to zrobić, ponieważ przewodniczący Rady Oddziału Konrad Goljanek obecnie przebywa w bardzo ciężkim stanie w szpitalu, a terminy nas gonią – wyjaśnił Waldemar Dubiński, zastępca przewodniczącego ZRM.

Do Tymczasowej Rady Oddziału weszli: Waldemar Dubiński – przewodniczący, Janusz Grudniewski i Beata Zduńczyk. Zdaniem TRO będzie przeprowadzenie wyborów w Oddziale Pruszków.

W ramach uporządkowania spraw wyborczych na wniosek Regionalnej Komisji Wyborczej, ZRM wyrejestrował z powodu zaprzestania działalności związkowej 7 organizacji.  – Podczas wyborów zawsze wyrejestrowujemy więcej organizacji niż za zwyczaj. Przełom kadencyjny ujawnia „wypalone”  organizacje, które de facto już nie funkcjonują. Oczywiście prowadzimy rozmowy z każdą jednostką, zanim podejmiemy decyzję o wyrejestrowaniu. Gdzie to możliwe, staramy się Związek zachować lub połączyć z inną organizacją. Należy również pamiętać, że co miesiąc w Regionie powstają nowe OZ – tłumaczył Waldemar Dubiński.

Zamykając blok wyborczy, ZRM przyjął  porządek XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca br.  w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (ul. Kawęczyńska 36).

Dalej Związkowcy wysłuchali informacji z działalności Zarządu Komisarycznego OZ Nr 3282 w Raiffeisen Bank Polska S.A. Grzegorz Iwanicki, Sekretarz ZRM oraz przewodniczący ZK powiedział, że Zarząd zwołał WZD OZ nr 3282 na dzień 14 maja br., ale trzymiesięczny okres jego funkcjonowanie kończy się w dniu 13 maj br. W związku z tym Iwanicki poprosił o przedłużenia okresu funkcjonowania ZK jeszcze na trzy miesiące. – W tej sytuacji dmuchamy na zimne. Jeżeli wybory nowych władz OZ odbędą 14 maja, to Zarząd zaprzestanie swojej działalności. Natomiast jeżeli powstaną jakiekolwiek komplikacje, to będzie miał czas na ich usunięcie – wyjaśnił Sekretarz.

ZRM przychylił się do prośby Iwanickiego i podjął stosowną uchwałę

Waldemar Dubiński zdał relacje z działalności Zarządu Komisarycznego OM Nr 3235 w Ministerstwach Energii, Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorczości i Technologii. Powiedział, że dotychczas odbyły się dwa spotkania z członkami Komisji Zakładowej oraz spotkanie z dyrektorami generalnymi Ministerstw. Nie zważając na pewne trudności zaistniałe na początku funkcjonowania ZK, na chwilę obecną doszło do przekazania dokumentacji z działalności związkowej, dokumentów finansowych OM nr 3235 oraz środków pieniężnych organizacji. Zaznaczył, że środki zostały wpłacone na subkonto Regionu, gdzie będą znajdować się do momentu wybrania nowych władz. – Zrobiliśmy tak dlatego, że OM nie miała swojego konta bankowego i zbierała składki członkowskie samodzielnie, a nie prze pracodawcę – wyjaśnił Dubiński.

Dodał, że ZK wyznaczy termin wyborów w OM na koniec maja. Zaznaczył, że atmosfera w OM się  uspokoiła i że na dzień dzisiejszy nikt nie zrezygnował z członkostwa w Związku.

Kontynuując blok związkowy Małgorzata Piątek, członek ZRM oraz Sekretarz Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej odczytała informacje przewodniczącego Sekcji w sprawie strajku generalnego pracowników PLL LOT.

Strajk miał się rozpocząć 1 maja br., ale NSZZ „Solidarność” w ostatniej chwili wycofała się z niego, ponieważ w referendum strajkowym udział wzięły osoby na samozatrudnieniu tj. nie liczący się jako pracownicy, z tego powodu strajk był nielegalny, a uczestniczenie w nim groziło zwolnieniem z art. 52. Dzięki interwencji przewodniczącego Sekcji, Komisja Międzyzakładowa wycofała się ze strajku, którego równocześnie zakazał Sąd Okręgowy w Warszawie.

– Istotną rzeczą również było to, że strajk miał dotyczyć podwyżek dla grupy pilotów i stewardes, pomijając pozostałe grupy zawodowe – wyjaśniła Małgorzata Piątek

Następne posiedzenie ZRM zostało wyznaczone na 4 czerwca br. Będą to ostatnie obrady Zarządu Regionu w kadencji 2014-2018.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz