Czas walki i nadziei

23 maja br. w Domu Pielgrzyma Amicus odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionalnej sekcji Ochrony Zdrowia. Gościem obrad, a za razem osobą czuwająca nad prawidłowym przebiegiem wyborów był Waldemar Dubiński, zastępca przewodniczącego ZRM oraz przewodniczący RKW.

Przed rozpoczęciem WZD Sekcji delegaci złożyli wieniec na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i w modlitwie poprosili Patrona „Solidarności” o wsparcie dla mazowieckiej służby zdrowia. Później zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych kolegów i koleżanki.

Sprawozdanie z działalności ustępujących władz przedstawiła Maria Ochman, przewodnicząca Rady Sekcji. Powiedziała, że prace Sekcji można rozdzielić na kilka obszarów, są nimi m. in.: sprawy pracownicze, legislacja i opinie, reprezentacja sekcji na zewnątrz, udział w akcjach związkowych oraz uroczystościach narodowo-patriotycznych i religijnych.

W sprawach pracowniczych Rada interweniowała lub udzielała porad w sprawach dotyczących wzrostu wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz tzw. uprawnień nabytych. Natomiast Przewodnicząca uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami pracodawców m. in. w Przasnyszu, Ostrołęce, Szpitalu św. Rodziny, Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym (ul. Inflancka).

W mijającej kadencji Rada opiniowała m. in.: zmiany statutów Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chełmie i Białej Podlaskiej, reorganizację Instytutu Reumatologii oraz przekształcenie Szpitala Czerniakowskiego w spółkę prawa handlowego.

Rada inicjowała również za pośrednictwem szefa Regionu Mazowsze posiedzenia WKDS poświęcone w całości mazowieckiej służbie zdrowia. Maria Ochman i Janusz Rasiukiewicz brali udział w pracach Zespołu monitorującego służbę zdrowia przy mazowieckiej WKDS. Maria Ochman z ramienia WKDS pełniła w latach 2014-2017 funkcję wiceprzewodniczącej Rady Mazowieckiego Oddziału NFZ.

Przewodnicząca oraz członkowie Rady reprezentowali sprawy Sekcji podczas spotkań z przedstawicielami samorządów i klubów parlamentarnych. Uczestniczyli w debatach poświęconych zdrowiu w pracach Sejmiku Mazowieckiego i Rady Warszawy.

Podsumowując działalność Sekcji za ostatnie cztery lata, Maria Ochman zaznaczyła, że „kończąca się kadencja była zarówno czasem walki, jak i nadziei”.

– Przypadła bowiem na czas zmiany władz państwowych.  Wpieraliśmy kandydatów ugrupowań parlamentarnych,  którzy gwarantowali odejście od procesu komercjalizacji i prywatyzacji szpitali.

Niewątpliwie sukcesem była zmiana ustawy o działalności leczniczej, z której usunięto przepisy o obligatoryjnym przekształceniu szpitala w spółkę prawa handlowego w przypadku ujemnego wyniku finansowego. Ta zmiana praktycznie zahamowała proces przekształceń.

Kolejnym sukcesem, choć nie w pełni satysfakcjonującym jest ustawa o sposobie ustalania zasadniczego wynagrodzenia pracowników służby zdrowia. Stwarza ona szansę na systemowe uregulowanie wynagrodzeń pracowniczych i warunkowanie ich wzrostu w stosunku do średniej krajowej, a nie płacy minimalnej jak dotychczas – powiedziała Ochman.

Sprawozdanie Rady Sekcji było przyjęte przez aklamację. Następnie delegaci jednogłośnie wybrali Marię Ochman na stanowisko przewodniczącej Rady Sekcji Ochrony Zdrowia Regionu Mazowsze.

Do Rady Sekcji weszli:

Krystyna Janowska

Ewa Kozierowska

Ewa Łukomska

Ewa Malczewska

Romuald Tokarski

Aleksandra Sak

Bożena Stępniak

 

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

Teresa Lefelt

Ryszard Kołucki

Barbara Nawotka

Anna Pinkowicz

Jerzy Piwoński

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz