6 czerwca br. odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze

Zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu Komisarycznego OZ Nr 3282 w Raiffeisen Bank Polska S.A. 14 maja br. odbyło się zebranie wyborcze OZ nr 3282, na którym wybrano nowe władze organizacji, a przewodniczącym został Marcin Stroński.
ZRM wysłuchał sprawozdań z działalności Hotsol sp. z o.o. oraz Polsko-Amerykańskiego Centrum Szkolenia Budowlanych i upoważnił pełnomocnika ZRM do podejmowania decyzji jako Zgromadzenie Wspólników w/w spółek.
W bloku wyborczym związkowcy zatwierdzili skład Rad Oddziałów Regionu Mazowsze oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Regionu Mazowsze w kadencji 2014-2018.
Na wniosek organizacji działających w placówkach szkolnictwa wyższego ZRM przyjął stanowisko ws. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w którym wyraził zaniepokojenie niekorzystnymi rozwiązaniami proponowanymi w projekcie ustawy. W szczególności brakiem zagwarantowania w Ustawie uzgadniania spraw pracowniczych ze związkami zawodowymi oraz braku zagwarantowania warunków do zawarcia PUZP.
Andrzej Kierzkowski, szef „Solidarności” w Ursusie zaprosił wszystkich na uroczyste obchody 42. rocznicy Wydarzeń Czerwca 76 w Ursusie, które odbędą się 24 czerwca br., o godz. 14.00 pod Pomnikiem przy Placu Czerwca 1976 roku. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polski.
Obchody o godz. 12.00 poprzedzi Msza św. w kościele Józefa Oblubieńca NMP (ul. Sosnkowskiego 34, Ursus). O godz. 16.00 w Parku Czechowickim (ul. Spisaka, Ursus) odbędzie się koncert pt. Energia Wolności legendarnego zespołu KSU+Matragona.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz