Informacja z posiedzenia Rady Oddziału Łowicz w dniu 31 lipca 2018 roku

Posiedzenie rady otworzyła Przewodnicząca Teresa Kowalska Suchecka i przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty bez uwag. Sekretarz odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie Sekretarz rady przedstawił protokół RKR z kontroli Rady Oddziału w Łowiczu w dniu 29 sierpnia 2017 roku. W szczególności omówiono zalecenia pokontrolne. Pierwsze dwa punkty zalecenia nowa rada oddziału od pierwszych posiedzeń ma w swoim działaniu zapisane i je realizuje. Natomiast regulamin działania Rady Oddziału zostanie opracowany zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w piśmie z dnia 6 czerwca 2018 roku. Sekretarz rady zapoznał członków rady z zarządzeniami nr 2 i 3 z 2016 roku Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze z 15 czerwca 2016 roku w sprawie: posiedzeń Rady Oddziału i jej Prezydium   zasad ich dokumentowania oraz sposobu prowadzenia i archiwizowania korespondencji biur oddziału Regionu Mazowsze. Członkowie rady postanowili upoważnić uchwałą Przewodniczącą Rady Oddziału Teresę Kowalską Suchecką i Zastępcę Przewodniczącej Rady Oddziału Annę Popławską do dysponowania kluczami do biura oddziału. Ponadto rada postanowiła, że w miesiącu sierpniu dyżurować będą działacze NSZZ „Solidarność” w biurze oddziału w każdy czwartek miesiąca w godz. 15-17, od dnia 9 sierpnia.

Omówiono stan przygotowań do obchodów XXXVIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Łowiczu, które odbędą się w dniach 25-26 sierpnia 2018 roku. Uzgodnione zostały wszelkie kwestie związane z imprezą rekreacyjno-sportową jak również z Mszą św. Są już pierwsi sponsorzy, zamawiamy puchary, medale i dyplomy dla uczestników. Rozesłano zaproszenia dla pocztów sztandarowych.

W zakładach pracy nadal problemem pozostają kwestie podwyżek płac i brak ludzi do pracy.

W jednym z zakładów toczą się rozmowy dotyczące układu zbiorowego pracy, co jest zgodne z jednym z celów na kolejną kadencję Zarządu Regionu: „układy zbiorowe pracy powinny stać się punktem wyjścia do powstawania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy”. Należy oczekiwać większego zaangażowania pracodawców i poparcia ze strony Rządu RP.

Paweł Pabjan, Członek Rady odpowiedzialny za uczestnictwo ze sztandarem w uroczystościach kościelnych i państwowych, poinformował o pracach czyszczących i konserwujących drzewce sztandaru, aby przygotować go na uroczyste msze św. w związku z uroczystościami Wniebowzięcia NMP w dniu 15 sierpnia i rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę a także na uroczyste obchody XXXVIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Dyskutowano na temat zatrudnienia prawnika w biurze Oddziału Łowicz. Zostanie przygotowane zapytanie ofertowe do potencjalnych kandydatów. Ponadto przypominamy o możliwości odbioru nowych legitymacji członkowskich przez tych, którzy złożyli stosowne zaświadczenie a tych, którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcamy do podjęcia działań przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” stosownych zaświadczeń.

Informację sporządził

Sekretarz Krzysztof Suchecki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz