Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

W dniach 11-12 września 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie dotyczyło założeń projektu „Nasza Solidarność. Metody aktywizacji środowisk senioralnych„, realizowanego w ramach Rządowego Programu ASOS, który Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” pozyskał w 2018 roku w wyniku zawartej umowy partnerskiej z organizacją pozarządową, na aktywizację społeczną emerytów i rencistów.

W ramach ASOS przeszkolonych zostało 62 liderów związkowych z całego kraju, Kolejnym etapem Projektu jest uruchomienie 23 punktów, w których prawnicy udzielają bezpłatnych porad prawnych wszystkim emerytom i rencistom, którzy takiej pomocy potrzebują

Projekt zakończy się wydaniem opracowania, wskazującego potrzeby i problemy, z którymi borykają się ludzie starsi, a w następnym etapie – powołaniem fundacji udzielającej pomocy osobom starszym.

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w dniu 11 września uczestniczyła również w posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP.

Podczas prac Komisji wysłuchano informacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek oraz informację Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.

W trakcie obrad Komisji dużo mówiono o sytuacji ludzi starszych. Wskazywano szereg inicjatyw i udogodnień dla emerytów i osób niepełnosprawnych.

Związkowcy wskazywali jednak na liczne potrzeby i oczekiwania ludzi starszych. Poruszono m.in. problem niskich emerytur, mankamenty opieki zdrowotnej, niedostateczny rozwój geriatrii, zbyt niski zasiłek pogrzebowy.

W środę 12 września podczas zebrania Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” odbyła się uroczystość wręczenia Honorowej Odznaki „SEMPER FIDELIS”, przyznawanej za zasługi w działalności na rzecz środowisk emerytów i rencistów – członków NSZZ „Solidarność”.

Medalami zostały uhonorowane Koleżanki z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Mazowsze: Danuta Antos, Danuta   Kubacka, Jadwiga Kulik, Magdalena Kiełbowicz i Lidia Rogozińska    

Zebrani zgromadzili się także przy grobie Patrona „Solidarności” bł. księdza Jerzego Popiełuszki  obok Kościoła św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie modlili się i złożyli kwiaty.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz