Listopadowe posiedzenie ZRM

7 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu mazowieckiej „Solidarności”, które rozpoczął wykład Andrzeja Piestkiewicza, Dyrektora PKO BP TFI na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ustawa o PPK czeka na podpis Prezydenta. Zakłada ona, że od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące III filaru emerytalnego. W ramach III filaru zostaną wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe, jako obligatoryjny element pakietu świadczeń oferowanych przez Pracodawców. Związki Zawodowe będą miały wpływ na tworzenie PPK, a także na jego warunki – w szczególności na wybór instytucji finansowej nim zarządzającej oraz wysokości wpłat finansowych przez podmiot zatrudniający.

W dalszej części spotkania związkowcy omówili przebieg XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów oraz dokumenty przyjęte na KZD.

Następnie Waldemar Dubiński i Grzegorz Iwanicki przekazali informacje na temat przebiegu sporów zbiorowych toczących się m. in.: w Teatrze Wielkim, w ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. oraz w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na zakończenie posiedzenia Aleksander Piwoński podziękował za nadanie mu tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz