Minister podpisał porozumienie ze strażakami

W związku z podpisaniem w dniu 8 listopada br. porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim, Prezydium Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o zakończeniu akcji protestacyjnej.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu od dnia 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), zawierającą kwotę podwyżki wynikającej z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”. Ponadto od dnia 1 stycznia 2020 r. funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł. brutto na etat (wraz z nagrodą roczną).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz