OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA ELEKRONICZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Od 1 października  2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne  (w tym organizacje zakładowe, międzyzakładowe) mają obowiązek sporządzania sprawozdań  finansowych  w postaci elektronicznej  z opatrzonym  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  e PUAP   /PUAP – Platforma Usług Administracji Publicznej/  ( podstawa prawna art.45 ust .1. pkt. 1f ustawy o rachunkowości  zmienionej ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw  Dz.U. z 2018r. poz.398).

E – sprawozdania będą sporządzane według struktury logicznej i formatu dla sprawozdań finansowych przygotowanych przez Ministerstwo  Finansów. (www. mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/struktury e-sprawozdań.

Jak wynika z informacji podanej na stronach Ministerstwa Finansów, aplikacja do sporządzania  i przesyłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) zostanie udostępniona w terminie późniejszym.

Sporządzanie przez organizacje zakładowe/międzyzakładowe  sprawozdań             w nowej obowiązującej formie  (e-sprawozdania) będzie miało zastosowanie do sprawozdawczości finansowej za  2018 r.

Pytania w  sprawie sporządzania e-sprawozdań  finansowych  można  kierować na adres sf.helpdesk@mf.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz