Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” z dnia 17 grudnia 2018 r.

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady m.st. Warszawy z żądaniem wycofania się z podjętej uchwały nr III/48/2018 z 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (60% …) i podjęcia uchwały, która przywróci wysokość bonifikat (98% – 99%) przewidzianych w uchwale nr LXXV/2128/2018 z 18 października 2018 r.

Uzasadnienie

Kierując to stanowisko do władz miasta, stanowczo sprzeciwiamy się proponowanym podwyżkom opłat przekształcenia użytkowania wieczystego na własność. Jest to odpowiedź na apel mieszkańców Warszawy – Członków NSZZ „Solidarność”, którzy nie zgadzają się z zaproponowaną przez Prezydenta podwyżką. Zakładana zmiana obciąża mieszkańców Warszawy kwotą 1.7 mld złotych. Znaczącą część tej sumy będą musieli ponieść mieszkańcy. Średnio może to być kwota sięgająca nawet kilkunastu tysięcy złotych, jaką zostanie obciążone jedno gospodarstwo domowe.

Tuż przed ostatnimi wyborami samorządowymi zostały ustalone bonifikaty na poziomie nawet 98 %, obniżenie tych ulg – max 60 % po rozstrzygnięciu wyborów jest sprzeniewierzeniem demokratycznego mandatu, powierzonego przez mieszkańców, poprzez radnych z PO i Nowoczesnej.

Upodmiotowienie Polaków powinno uwzględniać umożliwienie Im posiadania prawa własności.

Drastycznie podnosząc opłaty za przekształcenie wieczystej dzierżawy w prawo własności Prezydent Warszawy oraz jego poplecznicy w Radzie Warszawy, skutecznie uniemożliwiają wielu mieszkańcom skorzystanie z tego prawa.

Stanowisko Prezydium ZRM

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz